Nastavení viditelnosti atributů je dostupné pouze v rámci plánu Plus / rozšířením Admin PRO.

Pokročilá nastavení atributů jsme představili již v únoru 2020. V nedávném updatu jsme je navíc obohatili o 3 úrovně viditelnosti, což podstatně rozšiřuje možnosti jejich využití. V tomto článku vám inovovanou funkci představíme a uvedeme pár příkladů pro inspiraci. Třeba zjistíte, že skrytý atribut je přesně to, co vaší mapě chybělo 🙂 .

K čemu jsou vlastně atributy?

Atributy upřesňují informace o jednotlivých místech na mapě, respektive vyjadřují jejich vlastnosti. Uživatelům mapy tak zjednodušují a urychlují práci s místy (body zájmu) na mapě. Při přidání každého nového místa na mapě nemusí uživatel pokaždé pracně vypisovat text typu Webová stránka, Telefon, Hloubka aj., stačí jen vybrat či doplnit příslušnou hodnotu. Tato volba je pak (nebo může být, chce-li to tak autor mapy) automaticky nabídnuta každému, kdo zakládá nový bod na mapě.

K jednotlivým kategoriím lze přiřadit atributy, které se budou zobrazovat u bodů zájmu přidaných do této kategorie.

Viditelnost atributů - nastavte, komu se má atribut zobrazovat

Vylepšené nastavení viditelnosti posouvá potenciál atributů na vyšší úroveň. Správce mapy (vidí atributy vždy) rozhoduje o podmínkách a způsobu, kdy a komu jsou hodnoty atributů viditelné. Když si zkusíte s atributy chvilku pohrát, jistě přijdete na způsob, jak je správně využít. Mohou totiž vaši mapu obohatit o další užitečný prvek, díky kterému se vaše mapa bude uživatelům ještě lépe používat.

Attribute visibility preferences
Viditelnost atributu lze nastavit v panelu Obsah -> Atributy

1. Atribut s viditelností VŽDY

  • je viditelný pro každého uživatele mapy
  • uživatelé jej vyplňují při zakládání (přidávání) každého nového místa
  • tento atribut vidí všichni: návštěvníci mapy, registrovaní uživatelé a samozřejmě správce map
Attribute visibility preferences
Atribut s takto nastavenou viditelností je viditelný pro všechny návštěvníky (přihlášené i nepřihlášené).

Jde o ten nejběžnější příklad využití atributů. Sdělujete všechno všem, nic neskrýváte, naopak chcete, aby se informace vložené do mapy zobrazily všem návštěvníkům webu. Tento atribut mohou uživatelé vyplnit při přidávání nového místa do vaší mapy. Po zveřejnění místa se všechny vyplněné informace stávají viditelnými pro všechny návštěvníky mapy. 

Atribut jako nástroj pro zobrazení informací návštěvníkům webu

U mapy koupacích míst Swimplaces je pár důležitých informací, které jsou velmi užitečné pro rozhodování, zda se někam pojedeme vykoupat. Kromě lokality a názvu místa je to i sdělení, zda je koupání bezplatné nebo jestli se zde platí (volba Vstupné / Bez vstupného), jak daleko je to k nejbližšímu parkovišti (výběr z více číselných údajů v metrech) aj.

Atributy lze použít k intuitivnímu filtrování míst.
 
Atributy pomáhají upřesnit charakteristiku místa

2. Atribut s viditelností POUZE PŘI PŘIDÁVÁNÍ NOVÉHO BODU

  • slouží pro sdělení určité informace administrátorovi mapy při přidávání nového místa.
  • zobrazí se pouze registrovanému uživateli, který přidává místo do mapy, a to pouze v tomto okamžiku. Jakmile je jím přidané místo schváleno, ostatní návštěvníci mapy vyplněný atribut tohoto typu v detailu místa nevidí.
  • správci mapy mají k vyplněné hodnotě tohoto atributu přístup z administračního panelu.
Úroveň viditelnosti 2 - typ POUZE PŘI PŘIDÁVÁNÍ NOVÉHO BODU
V tomto příkladě jde o atribut „Telefon“, který bude po zadání nového místa uživatelem viditelný pouze pro administrátora mapy

Atribut jako nástroj uživatele, který chce předat konkrétní informaci správci mapy

Tohoto typu viditelnosti využívají např. uživatelé mapy FandiMat (zprostředkovává kontakt mezi lidmi v nouzi s těmi, kteří nabízejí materiální pomoc). Při zakládání nového bodu na mapě mohou tito uživatelé dát správci mapy prostřednictvím skrytého atributu zprávu o tom, že žádají ověření tohoto bodu provozovatelem FandiMatu. Neboli že mají zájem o nezávislou kontrolu tohoto místa provozovatelem mapy. Cílem tohoto kroku je zvýšení důvěryhodnosti žadatele o materiální pomoc. Pokud je výsledek kontroly v pořádku, správce mapy udělí takovému místu ikonku (atribut) „Ověřeno FandiMat“. To je pak viditelné všem potenciálním dárcům a zvyšuje to důvěryhodnost potřebného. Možnost požádat o prověření účtu mají uživatelé pouze při přidávání nového místa, později už ne.

Pomocí skrytých atributů je možné poslat zprávu administrátorovi.Atribut s viditelností POUZE PŘI PŘIDÁVÁNÍ NOVÉHO BODU využívá např. mapa FandiMat, která zprostředkovává pomoc lidem v nouzi

3. Atribut s viditelností NIKDY

  • hodnotu atributu tohoto typu může prohlížet či vyplňovat pouze administrátor mapy.
  • uživatelé k těmto údajům nemají žádný přístup – nezadávají je při přidávání nového místa a ani se jim nezobrazují při návštěvě existujících míst.
  • slouží administrátorovi (nebo administrátorům, je-li jich víc) mapy k uchovávání a sdílení interních informací, k nimž nemají mít přístup žádné další osoby.

Atribut jako nástroj správce, který chce uložit nebo předat jinému správci interní informace.

Této funkce bylo široce využíváno ve známé “rouškové” mapě Dáme Roušky, kterou založili dobrovolníci z Česko.Digital. Celý projekt vznikal v hektických podmínkách a v závratném tempu, přesto bylo nutné myslet i na platný právní řád ČR. K tomu, aby kontakt poskytovatelů pomoci (švadlenky, které šily roušky, tiskaři 3D štítů…) mohl být na mapě uveden, bylo nejprve nutné od nich získat souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Pokud se do mapy registrovali uživatelé sami, mohli jednoduše takovýto svůj souhlas sami udělit pomocí zaškrtávacího políčka (checkboxu).

Problém ovšem vznikl v případě, kdy se uživatelé do mapy neregistrovali sami, ale “pouze” poslali správcům mapy prosbu o zanesení jejich služby mailem. Vznikaly databáze se seznamy uživatelů, kteří chtěli mít “své” místo na mapě, ovšem chyběl jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. Ten bylo nutné získat dodatečně. Takže administrátor mapy zakládal bod na mapě a připsal si k němu informaci typu: “Chybí u něj GDPR.” “Je potřeba u něj opravit číslo mobilu.”  “Špatný mail.” “Je nutné u něj ověřit kapacitu” atd.” A jelikož mapa Dáme Roušky měla víc administrátorů, tyto informace viděli všichni tito správci.

Některé informace není vhodné veřejně sdílet. I k tomu slouží skryté atributy.Při tomto nastavení atributu vaše zprávy nebo informace uvidíte jen vy a ostatní správci mapy. Může jít např. o soukromý kontakt na správce haly.

Doufáme, že vás tento článek inspiroval několika nápady, jak použít nastavení viditelnosti atributu ve vaší mapě na Mapotic.com. Prohlédněte si také některé z existujících map a nechte se inspirovat kreativními možnostmi využití atributů.

Chcete vyzkoušet rozšíření Plus?

Funkce popsaná v tomto článku je k dispozici pouze v rámci placeného plánu Plus (původně Admin PRO). Chcete-li vyzkoušet tuto a všechny další funkce, které toto rozšíření nabízí, kontaktujte nás.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.