Výsadek do New Yorku v rámci Czech Match 2021

V rámci programu Czech Match jsme strávili týden v New Yorku, kde jsme zjišťovali zpětnou vazbu na budované B2B produkty, vytvořili nové kontakty a taky získávali know how, jak nejlépe expandovat do USA. New York, New York Mapotic byl vybrán jako jeden ze startupů účastnících se akceleračního programu Czech Match již v roce 2020, ale

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.