KOMUNITNÍ MAPY

Využijte Mapotic pro svou misi. Sdílejte své koníčky, znalosti a zkušenosti jednoduše s pomocí map. Přibližte svůj svět lidem, kteří mají stejné zájmy.

VIZUALIZACE DAT

Mapotic nabízí ideální způsob, jak využít lokační data pro zobrazení nad mapami. Získejte podklady pro lepší rozhodování, služby partnerům nebo koncovým klientům a uživatelům.

TRACKING

S Mapotic dokážete víc než jen zobrazit aktuální polohu trackovaných objektů – vizualizace tras, analýzy historie pohybu, prezentace na vlastním webu nebo v mobilní aplikaci.

ŘEŠENÍ NA MÍRU

Za několik let specializace na mapové technologie a díky spolupráci s klíčovými partnery jsme načerpali obrovské know-how. Víme, že naše připravená řešení nemohou uspokojit každého. Proto vám nabízíme možnost vývoje na míru..

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.