Využití map může být velmi různorodé a od začátku jsme se rozhodli, že se nebudeme věnovat mapám přímo v místě konfliktu. Důvodem je těžké ověřování informací, velká dynamika informací, nebezpečí plynoucí z rozhodnutí přijatých nad údaji přímo z válečné zóny atd…

Namísto toho jsme se rozhodli zaměřit na využití map pro koordinaci pomoci a hlavně na dlouhodobější projekty. V současné chvíli máme spuštěny v beta verzi dva projekty, na kterých pracujeme společně s Česko.Digital.

Monitoring aktuální situace na hraničních přechodech

Toto téma jsme od počátku viděli jako jedno z těch, kde Mapotic může přivést nejvíce užitku během krátké doby.

Tato hypotéza se nám ověřila po konzultacích s mnoha experty a především velkými neziskovými organizacemi, které na hraničních přechodech působí a opakovaně nám sdělovaly, že aktuální informace o situaci na hranicích je kritická.

Podařilo se nám spojit s ukrajinským IT týmem, který má na všech přechodech dobrovolníky a několikrát denně aktualizuje informace ohledně délky kolony, počtu lidí a odhad času na odbavení. Tato data nyní zobrazujeme v této mape UKRAINE BORDER CROSSINGS MONITORING. 

Taky jsme si jeli udělat lepší přehled o trhu v USA, kde nám pomalu ale jistě přibývají zákazníci a vylepšili si názor na to jak dělat PR a marketing pro softwarové firmy na globálně nejzajímavějším trhu. V neposlední řadě bylo plánem pobavit se s investory a prohloubit existující obchodní kontakty a vytvořit nové.

Screenshot z mapy monitorující situaci na hraničních přechodech

Data také poskytujeme dalším partnerům, kteří přidávají svoje metainformace nebo (near) real time satelitní snímky a následně poskytují v uzavřené podobě dalším subjektům.

UMAPA – Ukraine Community Map

Spolu s lidmi stojícími za portálem StojimeZaUkrajinou.cz jsme rešeršovali téma následné pomoci a právě realizujeme projekt zaměřený na usnadnění integrace uprchlíků v destinačních zemích.

Protože Mapotic je od začátku stavěn jako platforma komunitní mapy, vytváříme interaktivní mapu cílenou primárně na ukrajinské uprchlíky. Cílem je, aby se mohli jednoduše zorientovat v nové zemi a najít pro ně klíčové služby – od institucí, škol, lékařů, legislativní či překladatelské pomoci apod.

Hlavní výhody oproti živelně vznikajícím projektům jsou:

 • Půjde o vizualizovanou strukturovanou databázi nad mapou – v mapě tedy lze filtrovat např. jen lékaře, kteří umí anglicky nebo najít školku, která má ještě volnou kapacitu
 • Zápisy v mapě mohou jednotlivé subjekty samy převzít a spravovat, odpadá tak složitý proces aktualizace dat editory
 • Projekt bude mít webovou verzi, která půjde snadno embedovat a spolupráci máme přislíbenu od řady portálů, neziskovek i ministerstev
 • Připravujeme mobilní aplikaci, která bude nejjednodušším nástrojem pro samotné ukrajince – budou si tam moci vytvářet účty a obsah doplňovat, komentovat atd.
 • Vše připravujeme rovnou multijazyčně (nyní to bude Ukrajinština, Angličtina, Čeština), se spuštěním pilotního projektu v ČR, ale rovněž s možností klonovat nebo expandovat projekt do dalších zemí
 • Cílem je, aby se správa projektu a obsahu postupně předala samotné komunitě, spolkům či organizacím, které se tomuto tématu dlouhodobě věnují.

Ukázka z připravované aplikace

Na projektu spolupracujeme s Česko.Digital, ale hledáme dobrovolníky na spolupráci – plnění dat, rešerši a komunikaci s partnery. Pokud máte zájem se zapojit, ozvěte se nám.

Jak využívat UMAPU

UMAPA byla již spuštěna a můžete začít pomáhat! Používat jí můžete buď přes svá mobilní zařízení, kde je dostupná na 🍏 iOS nebo 🤖 Android.

Nebo si mapu můžete embedovat přímo do vašeho webu, stačí postupovat podle instrukcí níže.

Kód pro vložení mapy do webu:

				
					<div style="-webkit-overflow-scrolling: touch; overflow-y: auto; line-height: 0px;">
  <iframe style="overflow: hidden; width: 100%; height: 480px;" allow="geolocation *; camera *;" frameborder="0" src="https://www.mapotic.cz/ukraine-border-crossings/embed">
    
  </iframe>
  </div>
				
			

Pokud jste organizace, která se chce zapojit, vložit mapu do svého webu nebo chcete propojit data či rozvíjet projekt v dalších zemích, neváhejte se ozvat na [email protected].

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.