KOMUNITNÍ MAPY V DOBĚ PANDEMIÍ A KRIZÍ

Naše komunitní mapy pomáhají v době pandemie covid-19 po celém světě

Na počátku spolupráce stál nápad dobrovolnické komunity IT profesionálů z Česko.Digital, kteří se rozhodli efektivně propojit poptávky a nabídky roušek. Čtěte dál a dozvíte se, jak ČD a Mapotic spojily své síly a jak díky jejich vzájemné spolupráci vznikl úspěšný projekt Dáme roušky.

Využit chytré řešení od Mapotic se přímo nabízelo, a tak do přehledné mapy se brzy zaregistrovala celá řada dodavatelů látek, opravářů šicích strojů, 3D tiskařů vyrábějících pomůcky pro švadlenky i ochranné štíty, zdravotnických institucí a státních organizací. Mapa Dáme roušky od Mapoticu významně přispívá ke zpomalení šíření nemoci covid-19 nejen v ČR, ale po celém světě.

O KLIENTOVI
Česko.Digital sdružuje více než 2 000 dobrovolníků, přičemž velká většina působí jako profesionálové v IT sféře. Své bohaté zkušenosti z této oblasti využívají ve svém volném čase, kdy zadarmo pomáhají státu i nevládním organizacím a participují na veřejně prospěšných projektech. Lidé z Česko.Digital věří, že IT je skvělý nástroj, který při nízkých nákladech a vhodném použití dokáže prospět celé společnosti tak, aby fungovala lépe. Jejich cílem je prostřednictvím moderních technologií udělat z Česka lepší místo pro život. Hlavní přínosy spolupráce Česko.Digital a Mapotic
  • rychlost spuštění a implementace v řadě různých zemí
  • jednoduchost, srozumitelnost a okamžitá dostupnost řešení
  • stabilita a škálování systému při nárazové návštěvnosti

Největší český projekt pro snadnou distribuci roušek v době pandemie covid-19

0 +
Bodů zájmu
+ 0
Zahraničních projektů
0
Článků v zahraničních médiích
0 +
Zapojených dobrovolníků
+ 0
Návštěv během prvních dvou dnů
+ 0.1 M
Návštěv za 2 měsíce

Cíl projektu: zprostředkovat kontakt mezi dodavateli roušek a těmi, kdo je potřebují

Na jaře roku 2020 v souvislosti s celosvětovým výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s akutním nedostatkem certifikovaných ochranných pomůcek se skupina dobrovolníků z platformy Česko.Digital rozhodla vytvořit přehlednou mapu.

Cílem bylo neprodleně zajistit ochranné prostředky, a tak poskytnout rychlou a účinnou pomoc zdravotnickým zařízením, orgánům státní správy, firmám, koncovým uživatelům.

Při vytváření rozsáhlé databáze malo- i velkokapacitních dodavatelů ochranných pomůcek a jejich spojení s těmi, kteří jejich výrobky a služby využívají, bylo klíčovým prvkem zavádění technologie sloužící k rychlé registraci uživatelů a umožnění editace aktuálního stavu nabídek pomoci, respektive poptávky po ní.

Překážky, které bylo třeba zdolat

Požadavek ze strany klienta na okamžité spuštění
Standardizace a import odlišných vstupních dat
Zpětná verifikace získaných údajů uživateli
Flexibilní reakce na dynamicky vznikající obsah
Procesy pro zvýšenou ochranu osobních údajů
Implementace a ladění nově vzniklého vizuálního stylu

Realizace: Rychlost a adresnost dodávek ochranných prvků přinášejí úspory nákladů i času

Během epidemií a náhlých přírodních katastrof je rychlé poskytnutí pomoci širokým vrstvám obyvatel primárním faktorem, který snižuje riziko ztráty lidských životů. V Česko.Digital využili platformu od Mapotic pro vytvoření přehledné mapy, v níž se registrují výrobci ochranných prostředků (zejména roušek a ochranných štítů) a poskytovatelů dalších typů pomoci na jedné straně a osob či organizací, které pomoc poptávají, na straně druhé. Výsledkem je účinné zprostředkování pomoci od jednotlivců i skupin v nejbližším okolí. Dalším přínosem jsou  značné úspory pohonných hmot, nákladů na kurýrní či poštovní služby, ale zejména času.

1
Robustní infrastruktura

Jednou z výhod, které Mapotic může nabídnout svým partnerům, je robustní infrastruktura fungující v reálném čase. Pro posílení výkonu tak není žádný problém (a to je i případ Dáme roušky) odbavovat výkonnostní špičky v podobě desítek tisíc lidí na webu v rámci jednotek hodin.

2
Výjimečná flexibilita

Velká míra flexibility řešení od Mapotic umožnila snadnou registraci uživatelů a zanesení kontaktních údajů a lokalizačních dat do mapy. Takto byla architektura od Mapotic navržena hned od začátku a náš klient - Česko.Digital - ji využil naplno.

3
Přizpůsobení struktury projektu pro export dat

Další připravené funkce pro snadný export a import dat do mailing nástroje přinášejí možnost být v těsném kontaktu s uživateli. Tím se otevírá propagační a distribuční kanál pro firmy i OSVČ, pro nabídku jejich výrobků a služeb a prostor pro zviditelnění neziskových organizací, státních institucí a dobrovolnických skupin.

4
Zákaznická podpora

Mapotic disponuje flexibilním support týmem, který je schopen v rámci jednotek hodin vyjít klientům vstříc a poskytnout jim účinnou podporu.

5
Informační kanál pro support

Další předností interaktivních map z portfolia Mapotic je jednoduchá konfigurace informačního kanálu, kam patří např. FAQ stránky, nápověda a vyskakovací okna. Automatizace těchto funkcí a hladká implementace jejich individuálního nastavení znamenaly pro organizátory projektu významné usnadnění.

Statistiky nic.cz v dubnu 2020, kdy se mapa Dáme Roušky stala druhým nejnavštěvovanějším covid-19 webem

“Když nastala koronavirová krize, nebyl čas plánovat ani programovat. Museli jsme jednat ihned. Díky Mapotic jsme Dáme roušky spustili okamžitě, mohli jsme se soustředit na službu samotnou a neztráceli čas s vývojem platformy.“

Martin Hassman a Jan Tlapák, zakladatelé projektu Dáme roušky

Výsledek: mapa jako nástroj pro medializaci, propagaci a podporu činnosti

Mapotic prokázal svou schopnost prostřednictvím poskytnutých technologií pomáhat užitečným projektům a svoji platformu rozvíjet o nové funkce. Webovou mapu Dáme roušky navštíví během jednoho a půl měsíce přes 1 milion lidí. Dobrovolnická iniciativa Česko.Digital tak za svoji prospěšnou činnost spojenou se záchranou lidských životů získala nejen značné uznání a obrovskou společenskou prestiž, ale i flexibilní nástroj pro medializaci a propagaci dopadu své činnosti.

O významné popularitě projektu Dáme roušky a jeho zahraničních verzí svědčí, že:

  • byl doporučován ze strany oficiálních vládních úřadů a ministerstev (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Czechinvest)
  • kromě českých novinářů jeho přínos vyzdvihla řada renomovaných světových médií (např. Liberation, The Guardian, Observador, Forbes, The Brussels Times, La Nacion, Politico aj.)
  • na konci projektu vznikl dotazník, který vyplnilo téměř 1 000 lidí potvrzujících užitečnost projektu.

Rozjeďme váš nový projekt společně!

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.