PODKLADY PRO LEPŠÍ ROZHODOVÁNÍ

Využijte Mapotic pro zobrazování měnících se dat nad mapami

Mapotic nabízí ideální způsob, jak využít lokační data pro zobrazení nad mapami. Získejte podklady pro lepší rozhodování, služby partnerům nebo koncovým klientům a uživatelům.

features_photos_videos
Prezentujte atraktivně existujících data

Mapotic dokáže nově získaná nebo existující data přehledně a atraktivně zpřístupnit pro prezentaci lidem nebo pro další práci uvnitř organizace.

magnifier.778da37668e5ea8a1525
Zobrazujte data ze senzorů přehledně​

Spolehněte se na Mapotic při zobrazování dat ze senzorů v různých oblastech. S rozvojem IoT, nových typů zařízení a sítí na bázi nízké spotřeby se vám otevírají nové možnosti.

raving_fan
Zpřístupněte data koncovým uživatelům

Prezentujte data v aplikaci nebo na webu. Zaujměte publikum a otevřete si novou možnost, jak se o vaší firmě mohou dozvědět další lidé.

features_broad_ecosystem
Nechte uživatele přidávat reakce a obsah

Mapotic jsme vytvořili nejen pro prezentaci, ale také pro získávání informací. Ať už crowdsourcingem, komentáři nebo hodnocením k jednotlivým místům.

features_open_api
Integrace dalších vstupů a dat​

Vytvářejte data pomocí redakčního systému, importem nebo je získávejte automatizovaně z různých zdrojů. Kombinací dat získáte nový kontext pro lepší rozhodování.

features_multilingual_platform
Vlastní struktura a vícejazyčnost

Díky systematice, návrhu kategorií a atributů snadno navrhujete vlastní struktury dat nad mapou. Mapotic vygeneruje automaticky filtry, díky kterým uživatelé mohou data snáze najít.

Nechte pracovat lokační data ve svůj prospěch

Dokážeme efektivně propojit a zobrazit data pro vaše uživatele nebo tým. Ať už se jedná o nově vytvářená nebo existující data ve vašem informačním systému, CRM nebo ERP. Výstupem je brandovaný web, nová mobilní aplikace přizpůsobená vašim datům a potřebám nebo integrace do existující aplikace nebo systému.

Dostaňte data do mapy a objevte nové souvislosti

Dělejte lepší rozhodnutí na základě lokačních dat

Tabulky ani seznamy v mnoha případech nestačí. Při práci s daty s geolokačním obsahem vám dá zobrazení nad mapovou vrstvou klíčový kontext pro správné rozhodování.

Rozhodujte se lépe díky telemetrii nad mapou

Snadný monitoring vzdálených lokalit

Zobrazujte data ze senzorů a čidel umístěných v různých lokalitách přehledně nad mapami. Kromě automatických dat můžete přidávat vlastní informace nebo zobrazovat data lidem pomocí vložené mapy ve vašem webu.

Zvyšte zisk nebo optimalizujte náklady

Provozujte úspěšné chytré město nebo firmu

Zefektivněte běh chytrého města nebo firmy pomocí vizualizace dat nad mapou. Optimalizujte činnosti a procesy, analyzujte data a dosáhněte úspor nebo snížení rizik v podnikání.

Staňte se autoritou v oboru a získejte více klientů

Akvizice nových zákazníků nebo lepší služby pro stávající

Díky kvalitní prezentaci užitečných dat vás bude vyhledávat více lidí. Mimo web můžete data zobrazit v mobilní aplikaci a být tak přítomni v app store/Google play a rozšířit způsoby, kterými vás lidé mohou najít.

Nové low power technologie přinášejí nová řešení starých problémů

Internet of things je tu už dlouho, ale pro jeho hlubší rozšíření se čekalo na ty správné sítě. S rozvojem sítí typu LP-WAN je nyní možné odesílat data z oblastí, kde dříve nebyl signál a za řádově nižších nákladů. A nová zařízení typu "low power" dokáží vysílat data několik let jen z baterie.

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467
Přizpůsobení vašim datům

Strukturu každého mapového projektu přizpůsobí Mapotic vašim potřebám.

Obohacení o další data

Mapotic se umí propojit oběma směry a získávat data z existujících systémů nebo je odesílat.

Analýzy a statistiky

Kromě běžných nástrojů typu Google Analytics lze nad daty dělat pokročilejší intelligence statistiky a analýzy.

Různé mapové podklady

Mapotic využívá podklady od různých dodavatelů. Kromě Mapy.cz např. Open Street Maps, Mapbox, Here maps apod.

Interakce s uživateli

V každém projektu mohou být aktivovány funkce s prvky sociálních sítí jako jsou komentáře, hodnocení a další.

Web nebo vlastní aplikace

Váš projekt může běžet v rámci Mapotic nebo integrovaný do vašeho webu. Anebo vám vytvoříme aplikaci pod vaší vlastní značkou.

Multimediální data

Do jednotlivých míst můžete přidávat obrázky, videa nebo se propojit na externí systémy pomocí odkazů atd.

Filtrování a kategorizace

Podle zadaných dat vytváří systém nad mapou automatické filtry, které pomáhají orientaci i ve velkých objemech dat.

Soukromé nebo veřejné mapy

Každá mapa může být nastavena jako veřejná nebo přístupná pouze vybraným uživatelům.

Podívejte se, kde Mapotic pomáhá​

Hardwario

Hardwario s pomocí chytrých IoT senzorických zařízení inovuje mnohá odvětví. 

Global assistance

Global assistance je asistenční společnost poskytující služby pro motoristy po celé Evropě.

Kudy z nudy

Mobilní aplikace pro největší tuzemský cestovatelský portál KudyZnudy.cz.

Využijte výhody platformy Mapotic pro svůj projekt

Ceník Kontakty
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.