Letecká mapová vrstva

Díky spolupráci s neziskovkou Bieno a IPR Praha na projektu mapování a kultivace vnitrobloků (více na vnitrobloky.cz), jsme do Mapotic přidali dvě nové vrstvy obsahující data z katastru nemovitostí. Z Mapotic se tak stává užitečný nástroj nejen pro projekty pro městské plánování, ale také například pro realitní kanceláře nebo developerské projekty

Katastrální data ve vaší mapě

K dispozici jsou dvě nové vrstvy, které jsou nově dostupné u všech českých mapových projektů. Jedná se o uliční mapu a leteckou mapu Mapy.cz v kombinaci s hranicemi katastrálních území a parcel s čísly budov.

Vylepšená letecká mapová vrstva

Protože pro projekt vnitrobloky.cz byla klíčová možnost prohlížet mapy v co nejvyšším detailu, přidali jsme také novou leteckou mapu od Mapy.cz, která nabízí podstatně ostřejší obraz, než naše původní mapový podklad a zároveň dovoluje vyšší maximální zoom. Ta je nyní k dispozici jak samostatně, tak v kombinaci s katastrální mapou.

Jak funkci využít?

Pokud byste si rádi založili vlastní interaktivní mapu s vašimi body zájmu a dali je do kontextu s daty z katastru nemovitostí, postup je jednoduchý. Stačí si zdarma založit novou mapu na Mapotic a přidat tyto nové vrstvy do výběru mapových vrstev pro váš projekt v Nastavení -> Vzhled a styl.
Mapotic nastavení mapových vsrstev

Realitní či developerská mapa s vlastními daty

Rozšíření mapových vrstev v Mapotic o katastrální data otevírá nové  využití naší platformy zejména pro projekty v oblasti realit, nemovitostí atd. Nově je možné např. Vkládat místa v kontextu katastrální mapové vrstvy a zároveň při tom využít všech výhod Mapotic – tedy např. vytvořit libovolnou kategorizaci a strukturu informací v místech, propojit Mapotic s Google spreadsheets nebo vlastním systémem případně zobrazovat v mapě data z různých datových zdrojů.  Pokud budete mít nápady či dotazy ke způsobu využití či dalšímu rozšiřování, neváhejte se na nás obrátit.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.