Během července 2019 proběhlo několik distribuovaných útoků s cílem znepřístupnit službu Mapotic. Náš IT team musel přistoupit k opatřením, která eliminovala výpadky.

Omlouváme se za krátkodobé výpadky, s kterými se Mapotic potýkal od začátku července. Platforma se stala cílem tzv. DDOS útoků (distributed denial of service attack), které přicházely z celého světa a měly za cíl přetížit servery a dosáhnout tak nedostupnosti webu i všech návazných služeb. Utočník neznámý a v případě DDOS útoků velmi těžko detekovatelný.
Ihned po prvním z útoků IT tým upravil infrastrukturu a firewally a útok byl v řádu desítek minut eliminován. Po několika dnech se však objevila nová, sofistikovanější forma útoku a Mapotic měl několikahodinový výpadek. Přijali jsme opatření pro zvýšení bezpečnosti platformy a její odolnosti vůči podobným typům útoků, kdy je cílem službu zahltit požadavky a dále situaci monitorujeme. K výpadkům by již nemělo docházet, případně budeme situaci okamžitě řešit a uživatele prosíme o shovívavost.
Při útoku nedošlo k žádnému prolomení bezpečnosti aplikace či získání citlivých dat uživatelů, podle všeho toto ani nebylo cílem. Tím je pouze znepřístupnění služby z důvodu jejího přehlcení.
Protože se však jedná o opakované útoky, situaci řešíme s Národním centrem pro kybernetickou bezpečnost.

Graf znázorňující dny kdy docházelo k útoku a cílenému přetížení serverů
Omlouváme se všem uživatelům za problémy a nedostupnost služby a věříme, že přijatá opatření zamezí opakování. V případě dotazů se na nás  neváhejte obrátit pres email [email protected].

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.