Chytré mapy ve službách vaší mise

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Covid-19

Mapotic poskytuje nyní nekomerčním a komunitním projektům na podporu boje proti pandemii korona viru veškeré placené funkce a podporu zdarma

Přibližte pomocí map informace, znalosti a zkušenosti lidem, kteří mají stejné zájmy. S platformou Mapotic to snadno zvládnete.

Zobrazujte měnící se lokační data v mapách. Využijte je pro další práci a prezentujte je uživatelům poutavě a přehledně.

Sledujte historii pohybu trackovaných objektů, vizualizujte trasy a získejte užitečné analýzy na vlastním webu nebo v mobilní aplikaci.

Spolehněte se na naše know-how a zkušenosti ve vývoji mapových technologií. Obraťte se na specialisty, kteří vyslyší vaše potřeby.

Objevte s Mapotic nové příležitosti

Cestování a turistika

Dovolte ostatním lidem navštívit místa, která by jinak minuli. Ukažte jim přírodní a kulturní bohatství doma i v zahraničí.

Ekologie a udržitelnost

Pomozte šířit dobré myšlenky ekologických projektů. Informujte, sdílejte, komentujte a staňte se součástí něčeho většího.

Vzdělání

Tvořte mapy škol, kroužků, seminářů, přednášek nebo stavějte mapové projekty jako podklady pro vzdělávání..

Doprava a logistika

Využívejte mapová data pro bezpečnější dopravu, lepší informace pro uživatele nebo jako podklady pro efektivnější logistiku.

Chytrá města

Dohlížejte na chytrá města s lehkostí. Díky zobrazení dat ze senzorů v přehledné mapě  dokážete s informacemi lépe nakládat.

Vizualizace IoT dat

Prezentujte přehledně a zajímavě data, která jste získali z IoT zařízení. Použijte mapy k další práci, analýzám a predikcím.

Inspirujte se mapami, které tvoří lidi pro lidi

Přemýšlíte, jestli má smysl vytvářet svou mapu? Podívejte se, jaké mapové projekty díky platformě Mapotic vznikly. Zjistíte, že i pro vaše nápady je tady místo…

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Podívejte se, kde Mapotic pomáhá

Prozkoumejte, jak Mapotic vytvořil největší systém pro real-time sledování a vizualizaci pohybu žraloků. 

Mapotic pomáhá řidičům mít přehled o dopravní situaci a cenách pohonných hmot. Jak to funguje?

Zjistěte, jak Mapotic přenesl širokou a pravidelně aktualizovanou databázi tipů na výlety do nové mobilní aplikace.

Co říkají naši zákazníci

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.