Náš příběh

Na začátku byly užitečné mapové projekty pro radost

Mapy nás vždycky bavily. Z počátku jsme je tvořili jenom tak pro radost. Hráli jsme si s mapovými aplikacemi a zkoušeli, co všechno mapa dokáže. 

Uvědomili jsme si, že mapy mohou pomáhat lidem kdekoliv na planetě, spojovat je a sdílet informace.

Všechno se zlomilo, když

Mapotic začal vyhrávat ceny a my jsme rozjeli komunitní mapy

Naše různě zaměřené mapové aplikace začaly vyhrávat ceny. Řekli jsme si, že je čas se do toho pořádně opřít. Tak jsme z COEXu, který se zabývá vývojem software aplikací, nastartovali Mapotic Zhmotnil se náš sen o mapové platformě, které umožňuje realizaci smysluplných projektů o propojování lidí. O platformě, díky které lidé dostanou do rukou nástroj, který není tak komplikovaný jako GIS a zároveň toho umí podstatně více než Google Maps. Komunitní mapy pomáhají lokálním komunitám a neziskovým organizacím plnit své cíle. zaujmout nové členy, sdílet znalosti a v důsledku dělat svět lepším, zelenějším, přístupnějším, přátelštějším a celkově propojenějším místem.
Věříme v mapy jako skvělý prostředek komunikace, spojování lidí a vizualizace informací pro lepší rozhodování.
Věříme v mapy jako skvělý prostředek komunikace, spojování lidí a vizualizace informací pro lepší rozhodování.
4000

Map

80000

Uživatelů

500000

Míst

A vrhli se na vizualizace mapových dat, tracking a řešení na míru

Mapotic vyrostl. Zjistili jsme, že mnoho lidí a organizací chce platformu používat nejen pro propojování lidí, ale také pro prezentaci svých zájmů nebo svého podnikání:

  • komunikace s koncovými uživateli
  • vizualizace obchodních dat
  • tracking objektů
  • výstupy z IoT senzorů

Zaměřili jsme se na další mapové projekty, protože mapy jsou snadno srozumitelné, vizuální a dokáží vtáhnout do hry.

Svět se mění a dynamická data nad mapami pomáhají lépe mu rozumět

Svět je plný informací. Lidstvo a senzory díky nastupujícímu IoT chrlí každý den biliony nových údajů. Nás zajímají všechny informace, které mají geolokační kontext a mění se v čase.

Proto jsme do Mapotic vložili řadu funkcí, které umožňují propojení s externími systémy a zobrazování údajů nad mapami v reálném čase. Podívejte se, do jakých oblastí naši platformu rozšiřujeme:

  • Telemetrie vzdálené měření hodnot a zobrazování s dalšími metainformacemi v geolokačním kontextu.
  • Low power tracking nová generace nízkoenergetických zařízení a sítí. Vedle sledování pohybu se jedná i o statistiky a analýzy neboli „location & tracking intelligence“.
  • Propojování automatizovaných informací a lidských interakcí do map s vizualizací senzorů se díky Mapotic mohou snadno zapojit lidi svými vstupy a obohacovat se tak navzájem.
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.