VYUŽITÍ MAP PRO TRACKING A SLEDOVÁNÍ POHYBU

Sledujte s Mapotic lokace pohybujících se objektů

S Mapotic dokážete víc než jen zobrazit aktuální polohu trackovaných objektů – vizualizace tras, analýzy historie pohybu, prezentace na vlastním webu nebo v mobilní aplikaci.

features_map_embedding
Napojte svá existující tracking data

Pracujte sofistikovaně s daty, která vznikají v zařízeních pro sledování polohy, tedy v trackerech. Nespokojte se pouze se zobrazováním aktuální polohy a využijte díky Mapotic všechna data.

features_broad_ecosystem
Obohacujte se o další data a zapojte lidi

Tracking data v Mapotic před další vizualizací zpracujete, normalizujete nebo k nim přidáte další relevantní informace. Následně je zobrazíte pro interní potřeby nebo pro vaše publikum.

magnifier.778da37668e5ea8a1525
Vizualizujte trasy a pracujte s daty efektivně​

Využívejte tracking data efektivně. Díky vestavěným filtrům a flexibilitě můžete s data filtrovat, přidávat do stejného mapového projektu další informace, provádět analýzy nebo nastavovat upozornění a notifikace apod.

Jděte s dobou. Nástup nízkoenergetických zařízení sítí a IoT zařízení mění obor trackingu

S nástupem low power sítí (LP WAN) a zařízení se enormně rozšiřují možnosti trackingu objektů a zvířat. Za nízkých nákladů se dají sledovat objekty s dlouhou výdrží baterie (jednotky let) a mimo pokrytí běžným GSM signálem. Buďte s Mapotic u toho.

Vizualizujte pohyb bez ohledu na tracking technologii

Mapotic se umí připojit na libovolné API a přijímat data z různých systémů pro sledování polohy

Mapotic se připojí na libovolný zdroj dat. Zobrazuje je v původní podobě nebo s nimi může dále pracovat. Ať jde o běžná GSM zařízení, klasické trackery na bázi 2G/GPRS nebo zařízení postavená na nových technologiích s konektivitou NB-IoT nebo LORA.

Zobrazujte trasy na webu nebo v mobilní aplikaci

Mapotic je ideální nástroj pro vizualizaci tras a práci se získanými daty pro různé uživatele

Data o poloze nebo další získané informace Mapotic zobrazuje v podobě bodů na mapě, seskupuje je do kategorií nebo dále parametrizuje podle zařazení trackeru nebo získaných hodnot. Pro vizualizace využívá web či mobilní aplikaci.

Statistiky, analýzy a automatické notifikace

Získávejte upozornění a klasifikovaná data na základě předem nastavených parametrů

Pokud dojde v datech k překročení nastavených mezních hodnot, lze systém nastavit pro zasílání notifikací nebo alertů. Veškerá data uložená v systému můžete dále analyzovat, dělat nad nimi statistické rozbory typu location či tracking intelligence a dosáhnout optimalizace činností.

Dejte fanouškům a podporovatelům možnost se zapojit

Zapojení lidí jako podpora činnosti

Mapotic vznikl jako komunitní portál s posláním podporovat různé projekty. Proto lze u sledovaných dat aktivovat interaktivní funkce a nechat uživatele například komentovat pohyby objektů, hlasovat nebo data obohacovat vlastními vstupy.

Posuňte se od telemetrie ke vzdálenému ovládání

Posílejte data také opačným směrem a měňte nastavení zařízení

Díky obousměrné propojenosti systémů lze díky Mapotic ze zabezpečeného kontrolního panelu posílat i data do zařízení a měnit tak jejich nastavení nebo jim posílat instrukce.


Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Profitujte z nové generace trackingu ve svém oboru​

Sledování pohybu v divoké přírodě

Tracking volně žijících zvířat, ať už jde o žraloky, ptáky nebo vlky, je jedním ze způsobů jak moderní technologie využít k pochopení chování zvířat.

Logistika a monitoring vozidel

Monitoring firemních automobilů nebo nákladních vozů je dnes běžný. S novými technologiemi může však sledovat materiál, jednotlivé palety nebo vytíženost i středně velkého dopravce s nižšími náklady.

Chytrá a efektivní města

Sledování městského mobiliáře nebo movitého majetku ve správě města nebo organizace může usnadní mnoho svízelů. Například při monitoringu pohybu a analýze hromadné dopravy.

Sledování procesů v průmyslu

S industry 4.0 a růstem IoT se stává permanentní monitoring strojů běžnou výbavou výrobního managera. Sledování polohy movitých strojů nebo neustálý přehled o materiálu a zaměstnancích.

Monitoring zemědělské techniky

Traktory jsou dnes běžně vybaveny GPS. Ale co přívěsy, návěsy a další zemědělské strojní vybavení? S low power zařízeními můžete sledovat všechny typy techniky a mít neustálý přehled, kde daný stroj pracuje nebo je zaparkovaný.

Sdílená ekonomika

Uplatněte platformu Mapotic ve sdílené ekonomice, kde využíváte dopravní prostředky a aplikace pro dispečink nebo koncové klienty. Ušetřete čas a soustřeďte se na podstatu svého podnikání.

Dostupné tracking technologie pro zařízení nové generace

Zjištění a přenos polohy i dalších údajů

GPS chip nebo začínající Galileo jsou klasickými technologiemi, které využívá každý tracker pro zjištění polohy. Tato poloha ale musí být nějak odeslána, což se dříve dělo přes GSM (tam kde byl signál) nebo přes satelitní technologie.

Nyní lze využít nové sítě NB-IOT, LTE Cat M1 nebo komunitnější LoRa. Každá z nich je vhodná pro jiný typ případu.

Trackery aneb sledovací zařízení

Samotných trackerů je na trhu obrovské množství. Podle toho co potřebujete trackovat je třeba vybrat správnou technologii nejen z hlediska HW ale i z hlediska propojitelnosti. Kam vám tracker dokáže posílat data a jak je propojitelný s jinými systémy. Většina zařízení typu IoT posílá data do sběrných hubů, které disponují API na které se lze snadno připojit.

Inspirujte se v případových studiích, jak vám Mapotic může pomoci

Ocearch

Celosvětově největší systém pro real-time sledování a vizualizaci pohybu žraloků

Kudy z nudy

Mobilní aplikace pro největší tuzemský cestovatelský portál KudyZnudy.cz

Global assistance

Global assistance je asistenční společnost poskytující služby pro motoristy po celé Evropě.

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.