Rozdělit místa do kategorií je způsob, jak udržovat v evidovaných místech přehled.


Kategorie, které pro novou mapu vymyslíte, vytvoří pro uživatele ikony, díky kterým si budou moci na mapě zobrazovat jenom jednu nebo několik vybraných kategorií. Díky tomu se budou v mapě lépe orientovat.
Při vymýšlení názvů a rozdělení kategorií je nutné mít na paměti, že jedno místo může spadat pouze do jedné kategorie. Další podmínkou je, že kategorie mají pouze jednu úroveň, nelze je tedy nijak sdružovat či začleňovat vzájemně pod sebe. Pro většinu typů map lze vymyslet smysluplné členění. Může se však stát, že u některých map vystačíte pouze s jednou kategorií.
V administraci můžete zvolit pro každou kategorii ikonu a barvu. Zatím vybíráme z limitovaného počtu ikon. V prémiové verzi je možné dodávat vlastní ikony.

Důležitým aspektem Mapoticu je, že atributy (které je praktičtější vytvořit dříve než kategorie) mohou být určeny pro každou kategorii zvlášť. Tedy u míst, kde určité atributy nedávají smysl (jako např. telefon či adresa u místa, které je v lese), můžete snadno tyto atributy vyřadit – nebudou se zobrazovat uživatelům a při zadávání nových míst nebudou ani požadovány.

Pokud přidáte některé kategorie do již existující mapy, bude nutné zadaná místa náležitě upravit. Nová kategorie nebude obsahovat žádná místa. Doporučujeme vybrat pro kategorie co nejvhodnější ikony a udržet maximální množství kategorií do 6 či max. 8 položek. Při větším počtu kategorií již přestává být mapa přehledná.

Jestliže už provozujete svoji vlastní mapu, věříme, že vám tento krátký návod pomohl s jejím nastavením. Možná právě vám se také bude hodit článek o tom, jak je možné získat pro mapu sponzora a jak svoje hobby monetizovat. Tento článek je vhodný i pro ty z vás, kteří o založení nové mapy teprve uvažujete. Spoustu inspirací a užitečných nápadů jistě objevíte v již existujících mapách.

Tak co, jdete do toho s námi?

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.