Nejlepší letní aplikace pro rok 2022

Léto je za rohem, a proto jsme se rozhodli sestavit žebříček našich nejoblíbenějších letních projektů a aplikací, které běží na Mapoticu!. Swimplaces Komunitní projekt s původním názvem Kde se koupat, nyní Swim places, mapuje přírodní koupání již téměř 10 let. Uživatelé přidali přes web a mobilní aplikace tisíce míst nejen po ČR, ale i v

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.