Mapotic nastavení kategorií a atributů

S pomocí našeho videorádce bychom vám rádi objasnili, jaký význam pro vaši novou mapu mají atributy a kategorie. Při použití jejich vhodné kombinace bude mapa mnohem přehlednější a lépe použitelná pro nové i stávající návštěvníky.

Pusťe si náš videotutorial (doporučujeme v nastavení zapnout české titiulky).

Jaký je vlastně rozdíl mezi atributy a kategoriemi?

Kategorie

  • slouží pro základní orientaci v mapě
  • jsou nastavitelné administrátorem
  • by měly být maximálně popisné, vysvětlující a navržené tak, aby jedno místo mohlo spadat pouze do jedné kategorie.
  • Pokud si kategorizací konkrétního místa nejste zcela jisti, nezakládejte je. Můžete to učinit kdykoliv později.
Lišta kategorií je základní orientační prvek každé mapy na mapové platformě Mapotic.com

Díky kategoriím můžou uživatelé vyhledávat konkrétní body zájmu, respektive filtrovat konkrétní místa na mapě. 

Kde kategorie najdu na mapě a kde je můžu nastavit?

Samotné kategorie vložených bodů najdete na liště v pravé dolní části každé mapy, zatímco nástroje pro jejich správu se nacházejí v levém administračním menu pod záložkou “Kategorie”.

Práce s kategoriemi je v Mapoticu snadná a intuitivní

Atributy

  • jsou vlastnostmi míst v mapě. Při založení každé kategorie nebo během práce s ní ji lze přiřadit či z ní odstranit dostupné atributy.
  • se používají pro strukturované zobrazení podrobných informací o místě.
  • atributy s názvem Výběr a Více možností slouží pro vytvoření filtrů na mapě.
  • jsou v detailu místa reprezentovány vybranou ikonou; název atributu se zobrazuje až po najetí myší na ikonku atributu. Proto doporučujeme volit takové názvy jednotlivých atributů, ze kterých bude zřejmé, jakou informaci označují.
Mapotic map with points of interest
Atributy je mimo jiné možné použít také pro zpropagování vašeho webu nebo vaší stránky na Facebooku v rámci jednotlivých míst.

Existuje více typů atributů, přičemž každá kategorie může mít přiřazené jiné atributy. Pokud určitý atribut neodpovídá místu v jedné nebo ve více kategoriích, můžete ho snadno zrušit v Nastavení.

Na závěr ještě pár drobných rad pro všechny nováčky a pro ty, kteří se teprve rozhodují, zda má vůbec smysl nějakou mapu založit. Zkuste se podívat na stránku Discover, kde najdete spoustu hotových a úspěšných mapových  projektů. Několika jejich tvůrcům se dokonce podařilo sehnat pro své plány sponzory.

A pokud už máte mapu založenou a chtěli byste ji více a lépe propagovat, pár tipů najdete v tomto našem starším článku.

Přejeme hodně štěstí s vašimi projekty a držíme vám pěsti, abyste byli úspěšní. 

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.