KDYŽ SE POTKÁ GOOGLE MAPS A FACEBOOK

Sdílejte své mapy a propojujte světy

Využijte Mapotic pro svou misi. Sdílejte své koníčky, znalosti a zkušenosti jednoduše s pomocí map. Přibližte svůj svět lidem, kteří mají stejné zájmy.

raving_fan
Vytvářejte mapy na specifická témata

S Mapotic zvládnete sami vytvářet mapy s různým zaměřením, pomáhat rozvíjet mapy jiných nebo objevovat nové. Vaší fantazii a nápadům se meze nekladou.

features_broad_ecosystem
Zapojte lidi a získávejte zpětnou vazbu

Pomozte spojovat lidi nad osobitými mapami. Ať už jde o komunitu, neziskovu nebo volnočasový projekt, každý zúčastněný se lehce zapojí do tvorby a hodnocení. .

note_with_marks.5af29c6b83928f7a7872
Měřte účinky a úspěchy svých map

Zjistěte, jak se daří vašemu mapovému projektu. Nastavte mapy podle cílů a měřte dopad – podle množství registrací, přidaných míst nebo odeslaných hodnocení.

Interaktivní mapy Mapotic pomáhají naplňovat poslání neziskových a společensky prospěšných projektů

Věříme v lepší svět, ve kterém se lidé navzájem obohacují předáváním svých vědomostí. Intuitivní platforma Mapotic umožňuje hravě tvořit mapy a sdílet v nich užitečné informace.

Crowdsourcing, komentáře a propojování lidí

Informujte, inspirujte a získávejte cennou zpětnou vazbu

Pomozte lidem konat. Staňte se hybateli interakcí, které podporují rozmach vašich cílů. Díky Mapotic mohou uživatelé snadno navrhovat nová místa v mapě a přidávat další užitečný obsah. Objevíte a rozšíříte potenciál svého projektu.

Šiřte své poslání pomocí webu nebo mobilní aplikace

Dostaňte svou mapu k lidem a rozšiřujte povědomí

Vaše mapové projekty mohou běžet v rámci Mapotic, na vlastní doméně nebo ve vaší mobilní aplikaci. Díky tomu lidem snáze předáte informace, které stojí za to šířitpředávat dál a dál.

Získávejte víc podporovatelů a fanoušků

Oslovujte uživatele, partnery a sponzory

Objevte nové příležitosti k předávání svých myšlenek mezi lidi, které zajímá stejné téma. Společná mise pomůže šířit dosah, což usnadňuje získávání nejen fandů, ale také partnerství a sponzorství.


Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467

Warning: Undefined array key "type" in /home/415403.cloudwaysapps.com/jgzyvkkscr/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 467
Kategorie, filtrování, fotografie a videa

Každý projekt a komunita má jiné potřeby. Aby byl Mapotic lepší než ostatní projekty, integrovali jsme možnost strukturovat a filtrovat informace nad mapou.

Projekty na vlastní doméně​

Mapa může běžet buď v rámci Mapotic ekosystémů, nebo jako samostatný projekt na vlastní doméně. Vyberte si vhodnou variantu pro svůj projekt.

Import a export dat

Data do vaší mapy lze data hromadně naimportovat či exportovat. Data snadno připravíte v excelu - podporované jsou všechny běžné formáty CSV, KML/GPX apod.

Vaše vlastní aplikace

Pro každý mapový projekt můžete spustit svou samostatnou mobilní aplikaci. Získáte tak další propagační a komunikační kanál v app stores.

Hodnocení a komentáře

Mapotic podporuje pro každé místo několik typů hodnocení, například pomocí hvězdiček a palcování. Získáte tak rychle zpětnou vazbu na místa v mapě.

Různé mapové vrstvy

Nejsme vázaní ke konkrétní mapové vrstvě. Pro české projekty používáme jako hlavní mapu Mapy.cz, ale umíme využít OSM, Here maps, Mapbox a další.

Kategorie, filtrování, fotografie a videa

Každý projekt a komunita má jiné potřeby. Aby byl Mapotic lepší než ostatní projekty, integrovali jsme možnost strukturovat a filtrovat informace nad mapou.

Projekty na vlastní doméně

Mapa může běžet buď v rámci Mapotic ekosystémů, nebo jako samostatný projekt na vlastní doméně. Vyberte si vhodnou variantu pro svůj projekt.

Import a export dat

Data do vaší mapy lze data hromadně naimportovat či exportovat. Data snadno připravíte v excelu - podporované jsou všechny běžné formáty CSV, KML/GPX apod.

Vaše mobilní aplikace

Pro každý mapový projekt můžete spustit svou samostatnou mobilní aplikaci. Získáte tak další propagační a komunikační kanál v app stores.

Hodnocení a komentáře

Mapotic podporuje pro každé místo několik typů hodnocení, například pomocí hvězdiček a palcování. Získáte tak rychle zpětnou vazbu na místa v mapě.

Různé mapové vrstvy

Nejsme vázaní ke konkrétní mapové vrstvě. Pro české projekty používáme jako hlavní mapu Mapy.cz, ale umíme využít OSM, Here maps, Mapbox a další.

Prohlédněte si zajímavé mapové projekty v praxi

Mapko

Jedním z cílů Kokozy je napomáhat komunitám. Nejde jen o propojování lidí online, ale také o setkávání tváří v tvář.

Vozejkmap

VozejkMap se rozrostl do největší bezbariérové databáze v ČR. Vozíčkáři se inspirují, jak trávit více času venku.

Swimplaces

Komunitní projekt obsahující tisíce každé léto aktualizovaných doporučení na přírodní koupání v ČR i po světě. 

Rozjedeme Váš nový projekt společně?

Vytvořit mapu Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.