Vedle zobrazení ikon na mapě jsme našim mapám přidali možnost listovat seznamem míst. Na první pohled triviální funkce výrazně zlepšuje uživatelský komfort. Zároveň se na ní váže řada technických aspektů, o které se s vámi chceme podělit.

Někdy je praktičtější se na místa podívat v seznamu než zdlouhavě proklikávat ikony na mapě. Typickým příkladem je hledání správného místa v lokalitě, kde je i po použití filtrů příliš mnoho bodů v mapě. Nebyla to prioritní funkce, ale konečně se dostala na řadu a možná potěší mnoho uživatelů.
Práce s vizualizací míst na mapě může na první pohled vypadat triviálně. Prostě se vezmou ikony a zobrazí se nad mapou. Pro některé účely to jistě stačí. Při větším počtu míst je třeba ale začít kategorizovat, pracovat s filtry a shlukováním (clustering) jinak může mapa vypadat třeba takto:

Pokud je ale potřeba udělat výpis sofistikovaněji, používat nad mapou různé ikony a myslet na co nejlepší použitelnost, do hry vstupuje několik dalších faktorů:

  • Vykreslování vektorových (nikoli obrázkových ikon)
  • Displeje s vysokým rozlišením (retina, 4K)
  • Shlukování míst čili groupování neboli clustering
  • Vykreslování většího počtu místa s tím spojené výkonové problémy
  • Problémy se zobrazením v různých prohlížečích a operačních systémech
  • Různé chování mapy na desktopu  a v mobilních zařízeních

Všechny tyto aspekty máme v Mapotic od samého počátku na zřeteli a naši vývojáři se snaží neustále optimalizovat. Nedávno jsme například řešili pohodlné používání mapy s více než 8000 body. Výkon a chování použitých software knihoven testujeme na mapách s více než 100.000 body.
Nicméně v některých příkladech nezáleží ani tolik na chování a vykreslování samotných grafických bodů jako spíše na tom, jak rychle najdu určité místo v určité oblasti. Samozřejmě je vždy na autorovi mapy, jak si rozmyslí kategorizaci a jaké nabídne uživatelům atributy k filtrování. Někdy je ale struktura nastavena  správně a přesto není uživatelský zážitek nejlepší.

Jak najdu nejlepší steak restaruraci?

Například v momentě, kdy existuje mapa postihující větší spektrum míst pro určitý typ potřeby (Parkoviště, Jídlo a pití, Benzinky, Ubytování, Kultura…) může dojít k situaci, že si uživatel vyfiltruje kategorii “Jídlo a pití” v určitém městě. A stále mu zbudou na mapě desítky ikon. Přesně v tu chvíli přichází na řadu Seznam míst a jeho užitečnost pro rychlý náhled všech objektů v mapě přes jejich názvy.

Na Mapotic jsme to pro zachování rozhraní vyřešili tak, že pro seznam používáme levý sloupec. Snažili jsme se také chování seznamu oproti jiným mapovým systémům trochu vylepšit.

  • Automatická aktualizace – v případě, že mapou posunete či zazoomujete, seznam se aktualizuje dle aktuální mapy.
  • Označování míst – pokud přejíždítě po seznamu míst, ikony v mapě se zvýrazňují, aby bylo jasné které místo v seznamu odpovídá jakému místu na mapě.
  • Řazení od středu mapy – rozhodovali jsme se mezi řazením dle abecedy či od středu mapy, nakonec jsme zvolili druhou možnost a budeme vyhodnocovat podle feedbacku uživatelů.

Protože se jedná o novou funkci, zatím ji necháme trochu schovanou v hlavním menu. Na otevřené mapě je třeba kliknout vlevo nahoře na symbol menu a zvolit “Seznam míst”.
V krátkém videu se můžete podívat, jak to funguje:
https://youtu.be/69Q86eb-UZM
Po nějaké době testování a ladění plánujeme funkci posunout uživatelům “více před oči” a uvažujeme o možnosti seznam automaticky aktivovat při použití filtrů či vyhledávání, které rovněž čeká na Mapotic v blízké době zajímavá evoluce. Další příjemnou možností by bylo řazení a filtrování místa v seznamu dle hodnocení. Funkci Szenam míst  budeme dále monitorovat a uzpůsobovat výsledkům testů a feedbacku uživatelů. Budeme rádi za vaše postřehy a náměty! Napište nám je na [email protected].

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.