Zde je krátký manuál s několika doporučeními jak postupovat při zakládání nové mapy.


Před založením mapy je vhodné pečlivě si promyslet, k čemu má  mapa vlastně sloužit. Mapotic je výborný nástroj pro mapování specializovaných a úzce vymezených témat. Ale může posloužit samozřejmě i na obecné mapování čehokoli: např. pro plánování cesty, vytvoření záznamu, jaká místa jste v minulosti navštívili nebo pro rozjetí projektů, které mohou pomoci tisícům lidí.

 

Základy

Nejprve je třeba dobře vymyslet název, krátký popis a adresu mapy. Popis se upravuje v levém administračním menu v záložce “Nastavení – Základní”. Popis mapy by měl ostatním uživatelům vysvětlit, čeho se mapa týká, jaká místa se v ní mají zakládat, jaký problém řeší, komu je určena apod.

Předtím než založíte novou mapu, zkuste se nejprve podívat na seznam těch existujících.

Je dobré mít na paměti, že přitažlivým a vhodným popisem lze přispět k úspěchu mapy – jednak slouží k lepším pozicím ve vyhledávačích, jednak je srozumitelnější i pro samotné uživatele. Pokud nebude popis vyplněn či nebude jednoznačný, uživatelé nemusí pochopit účel mapy či mohou vkládat nežádoucí místa.

 

Atributy

Jako první si na mapě definujte atributy. Jejich nastavení najdete v levém administračním menu v záložce “Atributy”. Atributy jsou vlastnosti míst, které na mapě založíte (např. Popis, Otevírací doba, Adresa apod.). Každá mapa a každé místo může mít libovolný počet atributů. Atributů existuje více druhů (jak vidíte na obrázku) a pro každý můžete vybrat vlastní ikonu.

Atributy
Práce s atributy je snadná a intuitivní

Pokud ještě nemáte vymyšlené všechny atributy, které chcete používat, tak to nevadí. Atributy můžete přidávat kdykoliv v průběhu užívání mapy. Více o atributech se dozvíte zde.

 

Kategorie

Pomocí kategorií budou uživatelé vyhledávat/filtrovat místa ve vaší mapě, je tedy důležité je dobře promyslet. Kategorie by měly být unikátní a jasné, nelze mít jedno místo ve více kategoriích. Správu kategorií opět najdete v levém administračním menu pod záložkou “Kategorie”. Pokud si kategorizací ještě nejste jistí, nezakládejte je, můžete tak učinit dodatečně. Každé kategorii při jejím založení či průběžně můžete přiřadit či odstranit odpovídající atributy. Každá kategorie tak může mít přiřazené jiné atributy a uživatelé či vy tak můžete každému typu místa vyplňovat jen relevantní údaje. Další informace o kategoriích jsou shrnuty v tomto článku doplněném videonávodem.

 

Připraveno?

Pokud jste si založili Atributy a Kategorie, nezapomeňte kategorie zveřejnit. V administračním menu v záložce “Kategorie”, je u každé kategorie sloupeček „ZVEŘEJNĚNO“, kliknutím změníte Ano/Ne = Zveřejněno/Nezveřejněno.
Pokud jste došli až sem, vaše mapa by měla být připravena k používání. Začněte přidávat místa, promovat mapu mezi cílovými skupinami, sdílet na sociálních sítích atd.

Máte-li nějaký dotaz či doplnění, případně našli chybu nebo nežádoucí chování, neváhejte nám napsat  nebo se mrkněte do naší nápovědy.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.