Novinky a aktualizace 5. 4.

Vyhledávání pomocí GPS a další novinky. Changelog 2.9.0

Seznam míst

Vedle zobrazení ikon na mapě jsme našim mapám přidali možnost listovat seznamem míst. Na první pohled triviální funkce výrazně zlepšuje uživatelský komfort. Zároveň se na ní váže řada technických aspektů, o které se s vámi chceme podělit.

Novinky a aktualizace 8.2.

V první únorovém release otevíráme další možnosti PRO verze a také finalizujeme možnost úplného vypnutí uživatelských interakcí s mapou. Changelog 2.5.0

Novinky a aktualizace 16.6.

Kontaktujte majitele – Changelog 16.6.2017

Novinky a aktualizace 8.6.

Nastavte si mapu přehledněji – Changelog 8.6.2017

Místa a jejich atributy

Místo v mapě, nebo také často POI (point of interest) může být jen špendlík s názvem.

Novinky a aktualizace 25.5.

Opravte si svá místa! – Changelog 25.5.2017

Filtrování a kategorizace míst

Rozdělit místa do kategorií je způsob, jak udržovat v evidovaných místech přehled.

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.