V geolokačních datech a nových způsobech jejich využívání se skrývá dosud ne plně využitý potenciál. Pouhým zobrazením statických údajů v mapě získáváme nový kontext a kombinací různých volně dostupných datasetů či zapojením uživatelů se naskytují dříve sotva představitelné možnosti.
Mezi největší shromažďovatele dat patří bezpochyby stát, který se snaží je postupně otevírat veřejnosti k dalšímu využití. Nicméně nové datasety vznikají každý den i na úrovni soukromé sféry či projektů nadšených jednotlivců, a pokud mezi ně patříte i vy, možná stojí za zamyšlení, jestli vaše data ve strukturované podobě nezpřístupnit ostatním, či naopak neobohatit váš projekt existujícími daty.

Protože v Mapotic máme rádi a podporujeme vše otevřené – od otevřené mysli přes otevřený software až po otevřené Club Maté – chceme se podělit o několik příkladů, jak lze open data v mapách využívat a co se s daty může dít, když je nabídnete veřejnosti či konkrétním cílovým skupinám a vtáhnete je do hry. A třeba to někoho inspiruje, ať už jste majitelem mapy, milovníkem open dat, programátorem nebo úředníkem, který má data na starosti.  

Mezi prvními mapovými projekty, ve kterých jsme koncept “open data” aplikovali, byl Vozejkmap. Dnes největší online databáze bezbariérových míst v ČR (s osmi tisíci místy) vznikla jako kopie crowdsourcingového projektu Swimplaces s tím, že jsme upravili systém, vytvořili nové mobilní aplikace a v evidenci míst použili atributy potřebné pro mapování míst pro vozíčkáře.

Po úspěšném startu projektu se naskytla možnost přes nadaci Otakara Motejla a iniciativu Otevíráme data integrovat funkce pro umožnění přístupu externích subjektů k denně aktualizovaným nashromážděným datům. Implementací těchto funkcí vznikl na českém internetu jeden z mála “open data” nestátních projektů pracující s daty nasbíranými veřejností. Od roku 2014 na základě Vozejkmap data setu fungují další 4 nezávislé projekty, které s daty pracují či je integrují do vlastních aplikací.

Dalším příkladem je aplikace z podobné oblasti, tentokrát zaměřená na mapování veřejných toalet WC kompas. Na první pohled mapa na “úsměvné téma” se postupně stala vyhledávanou aplikací nejen pro původní cílovou skupinu lidí trpících střevními onemocněními (až 100tis lidí v ČR).

Aplikaci začali používat dálkoví řidiči nebo budoucí maminky, zkrátka všichni s občas zvýšenou potřebou “mít toaletu na blízku”. Nezisková organizace Pacienti IBD a jejich aplikace WC kompas od začátku míří na společensky prospěšné aktivity, a proto bylo otevření dat logickým krokem. Data set (k dnešním dni více než 1500) od veřejnosti nasbíraných toalet je tak k dispozici a volnému použití dalším projektům, stačí se připojit na veřejně dostupnou a každý den aktualizovanou adresu na stránkách projektu.


Protože tým lidí v Mapotic se skládá z mapových nadšenců a IT specialistů, samozřejmě nám to nedá a občas vytvoříme nějakou vlastní mapu postavenou nad existujícím data setem. V nedávné době jsme takto vytvořili mapu mostů v Praze a jejich stavu.

Využili jsme také veřejné databáze mateřských škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vytvoření mapy mateřských škol v České republice. Mapa obsahuje celkem 5343 míst a školky si můžete přehledně filtrovat podle různých kategorií. Zde vznikl rovněž zajímavý “use-case” nad zapojením dané cílové skupiny. Abychom měli jistotu, že všechna data jsou aktuální a správná, obeslali jsme všechny školky mailem s žádostí o kontrolu údajů. Během týdne se nám ozvalo více než 150 zástupců mateřských škol, kteří nám zaslali aktualizované údaje či se přihlásili ke správě daného místa. Během velmi krátké doby a za nízkou cenu tak vznikla vizualizace existujících dat na nové mapě, s údaji aktuálnějšími než jaké byly v tu dobu dostupné na oficiálních stránkách daného státního útvaru.

Podobných příkladů a hlavně možností existuje do budoucna nekončící množství. A nejde jen o data sety zpřístupňované státem. Protože se rozjíždí Internet of Things a všemožné senzory, automaty a minipočítače budou do světa chrlit stále více dat, možností, co vizualizovat či jaké datasety dávat do kontextu, bude stále víc. My se budeme snažit dělat Mapotic tak, aby umožňoval jak cizí data sety snadno importovat či synchronizovat, tak samotná data vytvořená uživateli poskytovat. Věříme totiž, že sdílení znalostí a dat posunuje lidi dál.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.