Za patnáct let existence se do projektů GFN zapojilo více než 70 zemí a svoji ekologickou stopu si pomocí Footprint Calculator nechalo spočítat více než 3 miliony lidí. Organizace pořádá každoroční kampaň Earth Overshoot Day, která má za cíl upozornit na datum, kdy lidstvo vyčerpá roční zásoby obnovitelných zdrojů. To se neustále zkracuje – z 23. září v roce 2011 kdy kampaň odstartovala na 1. srpna v roce 2019. Lidstvo tedy spotřebuje roční obnovitelné zdroje planety během prvních sedmi měsíců v roce a dalších 5 měsíců si bere z budoucna. Jinými slovy lidé spotřebují za rok zdroje odpovídající téměř dvojnásobku toho, co je planeta schopna vyprodukovat.

Na podporu projektu nyní startuje komunitní mapa Move The Day, pro kterou si GFN vybralo právě mapovou komunitní platformu Mapotic. Na mapě uživatelé najdou projekty podporující udržitelnost a ekologii po celém světě. Snadno se mohou také zapojit – ať už podporou existujícím projektům či přidáním tipů na další projekty v jejich zemi či prezentací vlastních projektů.

Inovativní, environmentální a ekologické projekty v mapě jsou rozděleny do několika kategorií – město, příroda, jídlo, energie a společnost. Ke každému projektu mohou uživatelé vedle popisu přidat také fotografie a videa. Projekty je možné také podpořit hlasováním, dát si je do oblíbených, sdílet apod.

Ekovesnice založená na obnovitelné energii a agroekologii uprostřed Irska.

Jedním z hlavních důvodů vzniku projektu je zapojit do tvorby obsahu širokou veřejnost a umožnit uživatelům z celého světa do mapy přispívat, podpořit vzájemnou inspiraci a celkové zvýšit povědomí o dopadech lidské činnosti na přírodu. Cílem projektu je také lidi propojovat – obyvatelé různých míst planety mohou ve svém středu zájmu objevit stejně smýšlející jedince, o kterých by se jinak nedozvěděli, a spojit se s nimi nebo jim alespoň vyjádřit podporu.

Z profilu uživatele je možné uživatele oslovit nebo sledovat jaká místa přidal nebo jaké projekty sleduje a podporuje.

Speciálně pro tento projekt byla implementována také funkce uživatelských profilů, kdy mohou uživatelé vedle projektu na mapě zobrazit také svůj profil a lépe se tak propojit s ostatními. Nemusí jít jen o ekologické influencery, u kterých je možné sledovat jejich aktivitu a přidaná místa, ale svůj profil mohou zobrazit i běžní uživatelé. Tímto vzniká možnost vzájemného síťování s ostatními ať už přes společnou specializaci či geografickou blízkost.

Do projektu se zapojuje stále více organizací z neziskové i komerční sféry jako například World’s Wildlife Foundation nebo Schneider Electric. Mapa MoveTheDate pomůže projekt dále šířit mezi lidi a inspirovat zajímavými ekologickými projekty po celé planetě.

MoveTheDay mapa: https://movethedate.overshootday.org
Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.org
OverShoot Day oficiální web: https://www.overshootday.org

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.