„Díky mapovému řešení Mapotic a sdílení informací v rámci komunity se uživatelé inspirují, jak trávit více času venku a být ve společnosti. Nyní, když vědí, kam se dokáží dostat, a v případě potřeby si přivolat pomoc, mohou také navštěvovat zajímavá místa.“
Alena Jančíková, ředitelka asociace CZEPA

VozejkMap je mobilní a webová aplikace, díky které se mohou vozíčkáři svobodně pohybovat a hledat přístupné objekty v ČR i v zahraničí. „Díky mapovému řešení VozejkMap a sdílení informací v rámci komunity se uživatelé inspirují, jak objevovat nová místa a být i plnohodnotnou součástí kulturního dění.“
Poranění míchy člověku změní život. Nejen, že se omezí jeho schopnosti, ale může to poškodit i sebevědomí a sebejistotu. Denní úkony, které se dříve zdály jednoduché, najednou představují obrovský problém. Pouze vyjít ven z bytu může v člověku vyvolat nepřekonatelný vnitřní boj. Když nevíte, zda neznámé místo, ať je to restaurace, venkovní prostor, tělocvična nebo nákupní centrum, má bezbariérový přístup, může vás to odradit.
Ve snaze pomoci tuto nejistotu překonat, přišla CZEPA s projektem VozejkMap, který řeší nároky na mobilitu vozíčkáře.
„Překážky v budovách dokážou člověka psychicky paralyzovat a hledání nových zařízení a bezbariérových prostor může vozíčkáře frustrovat,“ říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, která je sama na vozíku. „O rozšiřování databáze se sami staráme, nicméně zásadní je spolupráce a přispívání uživatelů. Věřím, že aplikace má přínos a užitek pro každodenní život vozíčkáře a je jeho stálou součástí.“

Výběr řešení a partnera

Česká asociace paraplegiků – CZEPA je nezisková organizace v ČR, jejíž náplní je pomáhat vozíčkářům s poraněním míchy žít plnohodnotný život ve společnosti. Pro vozíčkáře je úspěchem žít normální život a svobodně se pohybovat. Organizace se snaží dodávat vozíčkářům důvěru a možnost dostat se na různá místa – studovat, pracovat a fungovat v rámci společnosti bez omezení.
VozejkMap je sjednocená a snadno použitelná mapa bezbariérových míst nejen v České republice. Místa do databáze vkládají a ověřují sami vozíčkáři. Do projektu jsou zapojeny i regionální instituce a portály. VozejkMap je k dispozici nejen na desktopu či laptopu, ale též na chytrých telefonech prostřednictvím aplikace dostupné na App store a Google Play (iOS a Android).
V roce 2013 získala aplikace VozejkMap několik ocenění včetně nejlepšího internetového projektu v ČR „Být vidět“. Tým rovněž získal zvláštní cenu v soutěži Fondu Otakara Motejla „Společně otevíráme data“ za průkopnickou činnost v oblasti využívání otevřených dat. Svůj datový soubor nasdíleli několika dalším projektům, protože si uvědomují přínos takové iniciativy.

VozejkMap je nyní připraven na další růst a očekává migraci na novou aktualizovanou platformu Mapotic, doplněnou o nové funkce a ještě více orientovanou na komunity.

Výzva

V roce 2012 se pozdější zakladatelé Mapoticu sešli s asociací CZEPA ohledně návrhu crowdsourcingového mapového řešení pro vozíčkáře. To, co řešení slibovalo, bylo pro spolek něco opravdu úžasného. Ačkoliv již existovaly jiné mapy pro vozíčkáře, většina z nich byla značně roztříštěná. Často nebyly pravidelně aktualizovány nebo pokrývaly pouze určité oblasti. Pravděpodobně největší nevýhoda byla, že mapy nepodporovaly crowdsourcing nebo využívání otevřených dat.
Jako první krok začal tým zkoumat stávající možnosti a nedostatky pro vozíčkáře v ČR. Přestože našli větší projekty včetně wheelmap.org, uvědomili si, že pro české potřeby jsou nedostatečné.
V každé zemi jsou jiné standardy, takže označit místo jednoduše jako „pro vozíčkáře“ nestačí. Vozíčkáři často potřebují mnohem více informací. Například zda je v místě toaleta, výtah, jak široké jsou dveře atd.
Další překážkou byly mapy v angličtině, což představovalo značnou jazykovou bariéru i pro ostatní uživatele.
„Chceme, aby se naši členové sdružovali kolem svých koníčků a vytvářeli vlastní komunity,“ říká Alena Janíčková, ředitelka asociace CZEPA. „Snažíme se tomu pomáhat, protože se tak podporuje blízkost a propojování lidí. Je důležité, aby lidé měli příležitost komunikovat, trávit čas společně, vyměňovat si informace a sdílet zkušenosti.“

Řešení

Řešením toho všeho byl vznik projektu VozejkMap. Tým použil úspěšný mapovací model projektu KdeSeKoupat a nové mapovací řešení upravil pro vozíčkáře. Rozšíření projektu o mobilní aplikaci způsobilo ještě lepší využití aplikace v praxi.
Od samého začátku stál projekt na crowdsourcingu, přičemž vozíčkáři představovali jeden ze zásadních zdrojů dat. Správci VozejkMapu se aktivně zapojili, aby obvolávali zařízení a obhlíželi destinace.
Spojením VozejkMap a Mapotic nacházejí uživatelé novou inspiraci, komunikují, sdílejí a propojují se. Navíc díky spolupráci se Škoda Auto a Nadací Vodafone se mohou uživatelé těšit na další inovace, jako je možnost prohlížet si trasy pro vozíčkáře.
Připravují se i další funkce podporující interakce, organizování událostí a nové způsoby přispívání. Nicméně skutečný průlom znamená právě mobilní aplikace. „Mobilní aplikace je nejdůležitější,“ dodává Alena. „Lidé chtějí, aby se aplikace stala součástí jejich každodenního života.“
Pokud jde o další vylepšení, jež by komunita uvítala, Alena pokračuje: „Již jsme uvedli trasy a události. Také se těšíme na nové možnosti a aktualizace, novinky, notifikace, zkoumání nebo plánování zajímavostí. Mít všechny informace na jednom místě urychlí komunikaci a ušetří čas.“

Výsledky a přínos

Crowdsourcingový přístup osvojený v Mapotic i VozejkMap vzali za svůj i uživatelé a během pouhých čtyř let od spuštění projekt vyrostl v největší českou databázi bezbariérových míst s téměř 10 000 zmapovanými objekty. Projekt kromě toho sdílí data a každoročně pomáhá zajistit lepší život desítkám tisíců lidí.
Asociace CZEPA je s jednoduchou aplikací velmi spokojena, ale ještě více se těší z toho, že je jedním z prvních uživatelů vylepšeného, aktualizovaného Mapoticu. Uživatelé jsou nadšení a těší se na nové funkce a větší orientaci na komunity, které jsou do platformy Mapotic přidávány krok za krokem. Zdá se být jasné, že řešení bude pro Českou organizaci paraplegiků – CZEPA znamenat velkou pomoc při dosahování hlavních cílů – pomáhat lidem s poraněním míchy žít bohatší, více naplněný a spokojený život.

Komunita VozejkMap
Poslání Pomoc vozíčkářům s poraněním míchy žít lepší, více naplněný a společenský život.
Velikost 20 000+ aktivních uživatelů
Webové stránky http://www.vozejkmap.cz/ https://www.czepa.cz

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.