Nová technologická řešení a nejrůznější aplikace se na nás valí ze všech stran a cestovní ruch ani v tomto nestojí stranou. U některých z nabízeného spektra možností by ale byla škoda, aby zůstaly nepovšimnuty. O jedné takové atraktivní příležitosti pro náš obor jsme si povídali s Ivošem Gajdorusem, zakladatelem českého startupu Mapotic.

 Můžete na úvod Mapotic představit?

Mapotic vzniká v COEX, který se zabývá přes 10 let vývojem softwaru a webových aplikací. Historicky jsme vytvořili několik celkem úspěšných mapových projektů, jako třeba www.kdesekoupat.cz nebo www.vozejkmap.cz. Protože nás mapy baví a klienti poptávali podobná řešení, řekli jsme si, že z toho uděláme produkt, který umožní každému vytvořit si vlastní mapu s vlastním obsahem a nabídne funkce, které zavedené mapové platformy neposkytují.

Co nabízí svým uživatelům?

Základní verze služby je zdarma a nabízí de facto redakční systém pro správu vlastního obsahu nad mapou. Vše je koncipováno jednoduše, aby to zvládl běžný uživatel, ale zároveň jsou k dispozici funkce, které umožňují body v mapě kategorizovat, filtrovat, pracovat se strukturovaným obsahem, přidávat do míst videa nebo fotografie atd. Důležitým aspektem je, že autor mapy může nechat ostatní uživatele, tedy např. zákazníky nebo komunitu, doplňovat do mapy obsah – přidávat fotky, komentovat, hodnotit, ale i vkládat nová místa. Mapa pak může existovat mezi dalšími mapami na mapotic.com, kde ji ostatní uživatelé služby mohou sdílet, nebo je možnost vložit mapu do vlastního webu. V prémiové verzi pracujeme s různými poskytovateli mapových vrstev, mapa může fungovat na libovolné doméně s vlastní značkou nebo k ní dodáme mobilní aplikaci. Připravujeme také řadu dalších zajímavých funkcí jako napojení na externí systémy, události v mapách, trasy a polygony apod.

Jaké výhody představuje váš produkt pro cestovní ruch, a to jak pro individuální uživatele, tak pro cestovní kanceláře? Může jim nějak pomoci zvýšit prodeje?

Projekt jsme spustili na začátku roku a do podzimu 2017 uživatelé založili přes 500 map. Těší nás zájem o službu i pestrost vznikajících map, mnoho z nich je právě z oblasti cestovního ruchu. Jednotlivci často Mapotic používají pro plánování míst, která chtějí na cestách navštívit. Nebo naopak pro zmapování toho, kde všude byli na dovolené, a jako sdílení tipů pro přátele a další cestovatele. Pro cestovní kanceláře či agentury vidíme využití ve dvou hlavních oblastech – zaprvé pro mapovou prezentaci destinací, kam se mohou klienti podívat, a v druhé řadě jako „lokální průvodce“ po destinacích. S několika cestovními kancelářemi už spolupracujeme. Výhodou je možnost vytvořit jednu mapu pro veškeré zájezdy a vložit ji na web přímo do stránky zájezdu jako doplnění popisu cesty či itineráře. Mapa tak může sloužit pro „ochutnání“ destinací či jako doplňující argument, proč zájezd objednat právě u dané cestovní kanceláře. Případně lze mapu zamknout a dát ji klientům jako bonus s „tajnými tipy“ v dané destinaci.

Na jaké bázi chcete spolupracovat se subjekty cestovního ruchu u nás? Uvažujete o expanzi do zahraničí?

Vedle free verze nabízíme produkt na bázi měsíčního poplatku. Jsme na začátku, službu testujeme, klientům leckdy individuálně pomáháme i s přípravou a plněním mapy, zajímají nás reakce, jak moc bude přínosná firmám v cestovním segmentu. Českou republiku bereme jako startovní bod, testování a zapracovávání funkcí, o které si uživatelé říkají. V příštím roce plánujeme produkt začít nabízet v zahraničí.

Které vaše služby jsou zdarma a které jsou či budou zpoplatněny?

Mapu si může založit každý zdarma, zpoplatnění míří na navštěvovanější mapy a prémiové funkce. Mezi ty hlavní patří práce s vlastní značkou, možnost mít vloženou mapu na webu bez reklamy a odkliku na Mapotic nebo marketingové nástroje, jako jsou statistiky, možnost komunikovat s lidmi sledujícími mapu atd.

Je cestovní ruch jediným odvětvím, kterému se věnujete a kde můžete tento produkt uplatnit?

Obecně náš systém umožňuje použití v mnoha oblastech, využívají jej firmy, ale i muzea či neziskovky, vznikají skvělé komunitní nebo osobní mapy, lidé pomocí Mapotic organizují teambuildingy a hrají poznávací hry, fantazii se meze nekladou. Ale přece jenom mapy a cestování k sobě mají hodně blízko a věříme, že Mapotic může bý t užitečný pro hodně firem právě v cestovním ruchu, které třeba ještě pracují s t ištěnými brožurami, chtějí klientům nabídnout něco navíc nebo jejich nápady vložená Google mapa limituje.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Zdroj: TTG

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.