Hlavní fotky u míst a řada dalších vylepšení a oprav v Mapotic 2.7.0. Changelog 1. 3. 2018.

✨  Features

  • Nyní je možné z administrace zvolit hlavní fotku u místa
  • Přidány nové custom analytics
  • Angular 5 update
  • Mapové vrstvy jsou nyní vázány na jazyk mapy a je možné si zvolit set vrstev pro uživatele mapy

?  Fine tuning

  • Smazané vyhledávací pole už se chová opravdu jako prázdné
  • Nová sada ikon pro Vozejkmap
  • Po registraci je potvrzující hláška vždy v modálovém dialogu

?  Bugs – oprava chyb

  • Po loginu refresh mapy
  • Při procházení POIs už se resetuje scroll
  • Poslední hodnocené už nechodí 2x stejné

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.