Možnosti pro využití online map jsou široké a mapovat se toho dá opravdu mnoho. Některé mapy jsou spíše pro legraci či zábavu, jiné řeší komunitní potřeby a další mohou zachraňovat životy. Některé mapové projekty nabalují nové a nové uživatele, jiné jsou uzavřené pro pár lidí či ryze soukromé pro mapové účely jednotlivce. Pokud jste se rozhodli vložit energii do vytvoření vlastní mapy, je to skvělé a my jsme zde od toho, abychom vám s vaším mapovým projektem pomohli.

Research, research, research

Vždy, než se do něčeho pustíme, se vyplatí věnovat čas přípravě. Informace o tématu samotném i o možnostech jeho zpracování na mapě nám mohou dost pomoci. Jako základ tedy doporučujeme strávit nějaký čas googlením a prohledáváním toho, co okolo daného tématu existuje. Zvlášť v případě, že má být mapa veřejná a chcete, aby sloužila širší skupině uživatelů, je důležité se v dané oblasti dobře zorientovat. Vyberte si tedy klíčová slova charakterizující váš projekt a zkuste hledat v kombinaci se slovem “mapa” či online mapa. A nemusí to být jen mapy, ale třeba projekty pokrývající danou problematiku např. formou diskuzní či facebookové skupiny apod. Tento případ je pro vás spíše výhoda, protože se můžete s těmito skupinami spojit a na mapovém projektu spolupracovat nebo je v budoucnu využít k propagaci. I když najdete existující mapu, nemusí to znamenat, že nemá smysl zakládat vlastní. I v rámci Mapoticu mohou existovat mapy na podobné téma. Každá však může být jinak uchopená, mít jiné cíle nebo cílové skupiny a nahlížet na věc z jiného úhlu. Na existujícím projektu se tedy můžete inspirovat, co udělat na vaší mapě jinak, nebo v čem budete lepší.  

Konkrétně nebo obecně?

Stručně řečeno, čím specifičtější mapa, tím je Mapotic vhodnější. Existují obrovské mapové projekty zavedených firem, kde vznikají “mapy všeho”. Za všechny jmenujme největší open source mapový projekt “Open Street Maps”. Nahrazovat nebo opakovat něco podobného nemá smysl. Pokud ale chcete založit mapu výskytu vážek a kategorizovat si je dle délky křídel, je pro vás Mapotic daleko vhodnější. Kromě kategorií si můžete vytvořit vlastní strukturu evidovaných informací (atributů) a zvolit, zda pozvete ke spolupráci všechny či jen úzkou komunitu vážkařů.  

Pro sebe či pro všechny?

Můžete založit mapu jen pro sebe nebo pro skupinu definovaných uživatelů (pro přístup na mapu budou potřebovat jen registraci na Mapoticu a to, že jejich mail přidáte v nastavení mapy). Hlavní síla Mapoticu je ale v komunitních mapách a crowdsourcingu. Tedy v tom, že široká komunita lidí přispívá obsahem a hledá a přidává nová místa. Společně tak vzniká hodnota, kterou by jedinec mohl jen těžko vytvořit. Můžete založit i mapu, na kterou se mohou sice všichni dívat, ale nemohou přispívat – stačí v nastavení zvolit, zda povolíte přidávání míst, komentářů atd. Mapu lze nastavit i tak, že uživatelé mohou místo přidat, ale vy ho jako správce mapy musíte schválit.

Lokálně nebo globálně?

Pokud se rozhodnete mapovat něco, co řeší uživatelé po celém světě či co možná budete v budoucnu chtít sdílet s různojazyčnými uživateli, je na místě zvážit rovnou založení mapy v angličtině (či jiném jazyce). Na druhé straně rozjíždět např. z ČR nový mapový projekt v angličtině, který budete šířit mezi česky mluvícími uživateli, nemusí být to pravé ořechové. Zvažte tedy reálné možnosti komunikace a propagace mapy. Multijazyčnost jedné mapy Mapotic zatím nepodporuje a kvůli značné složitosti neznáme ani jeden jediný projekt na světě, který by to uměl, nicméně z několika světových jazyků si při zákládání mapy vybrat můžete. Každopádně jazyk a název mapy je něco, co se v pozdějších fázích těžko mění.

Free versus premium

Na Mapoticu můžete mít vlastní mapu s mnoha užitečnými funkcemi zcela zdarma. Jestliže však má váš projekt marketingové ambice, potřebujete pracovat v týmu nebo chcete využívat prémiové funkce, zvažte možnost prémiové verze s plnou podporou, konzultacemi a mnoha užitečnými funkcemi. Jednou z hlavních je správa mapy více uživateli, podrobné statistiky, provoz mapy na vlastní doméně, možnost nahrání vlastního loga a nastavení barev, marketingové nástroje pro práci s uživateli atd. Pokud vás to zajímá, klikněte na stránku Pricing. Jestli máte zajímavý nápad a nejste si jisti, jak na to, nebo pokud se chcete na něco zeptat, budeme rádi, když se nám ozvete.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.