V první únorovém release otevíráme další možnosti PRO verze a také finalizujeme možnost úplného vypnutí uživatelských interakcí s mapou. Changelog 2.5.0

✨ Features

 • Možnost vypnutí přidávání fotek pro mapu
 • Odesílání emailu vybraným followerům
 • Pokud je uživatel zalogován tak vidí na mapě i nepublikované místo
 • Je zpřístupněna administrace v responsive view

? Fine tuning

 • Rychlejší načítání mapy
 • Finetunings (grafické úpravy)
 • Nepublikované místo má teď v detailu info, že není publikované
 • Proběhlo sjednocení modálových dialogů
 • Sjednotili jsme názvosloví téma mapy vs kategorie atd.
 • Fix dashboardu pro safari 8

? Bugs

 • Swipe v galerii fotek
 • Refresh ratingu na tooltipu POI po jeho přidání
 • Dynamické generování OG tagů u míst

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.