Pojďme se podívat, jak lze vytvořit geolokační hry, u kterých se pobaví parta dospělých, dospívajících i dětských přátel, rodina či firemní tým. Vše, co potřebujete, jsou chytré mobilní telefony, dostupnost mobilních dat a jistá dávka kreativity, kterou zúročíte v podobě úsměvů a nadšení zúčastněných hráčů.
Soutěživost, zvídavost a hravost je součástí nás všech napříč generacemi. Jen si představte své přátele, jak pobíhají například po lese a vehementně se snaží najít, vyfotit a jako první vložit fotografii k místu, které jste označili jako „kouzelná studánka“, která je ve skutečnosti džbánkem dobře vychlazené jedenáctky s nápisem „do dna“. V případě, že by hra byla zaměřena na hledání více takových studánek, si jistě dokážete představit podobu vítězného týmu. Nemluvě o tom, kdyby u finální studánky bylo úkolem natočení a vložení videa k tomuto místu. Jak sami vidíte na daném příkladu, může být taková mapa zároveň mapou vzpomínek, originálním foto/video albem.
Hry lze samozřejmě přizpůsobit mnohem prozaičtějším požadavkům a danému osazenstvu. Mohou zábavnou formou vzdělávat, pomoci poznat okolí, zmapovat vybraná místa, druhy rostlin, hnízda, objekty a podobně.
Při vytváření samotných her je třeba promyslet dané možnosti okolí. Například do hry ve městě lze zapojit i dopravní prostředky, obchody nebo restaurace. Luhy, háje či lesy nabízejí pak využití třeba pro sportovně zaměřené hry. Vše samozřejmě záleží i na charakteru skupiny hráčů.
Pro lepší představu uvádíme pár příkladů:
Teambuildingy a skupinové hry
Zde je třeba určit organizátora hry, který předem vytváří hrací plochu a tématické úkoly. Plněním úkolů se může například odkrývat tajenka, která dovede hráče až k pokladu.
Z vlastní zkušenosti víme, že při větším počtu účastníků bývá největší legrace při rozdělení hráčů do několika menších týmů, které pak plní jednotlivé úkoly a soutěží mezi sebou. Jako inspirace může sloužit tato mapa.   

Využití mapy a geolokačních dat pro teambuildingové aktivity

Narozeninové akce a běhy
Typické poznávací či občerstvovací maratony se dají naplánovat na předem připravené mapě. Hráči posílají jako důkaz splnění úkolu svoji fotku v provozovně, případně rovnou s účtenkou s řádně splněným zadáním. Někdy však stačí jeden pohled a všem je jasné, který tým vyhrál:)
Vytváření nápisu nebo symbolu na mapě
Vytvořit v prázdné mapě nápis či obrazec. Dá se kombinovat s týmovou hrou, kdy mají hráči s mobily za úkol zakládat nové POI (ikony v mapě) tak, aby společně vytvořily nápis.
Chasing a objevovací poznávací hry
Jedním z příkladů her, které zde nesmíme opomenout zmínit, je hra s názvem Pátráme po Pomukovi. Tato hra má na Mapoticu svou trvalou pozici. Lidé zde označují místa, kde potkali sv. Jana Nepomuckého. Mapa má již přes 4000 tisíce míst z celé ČR a nová přibývají téměř každý den. V případové studii jsme to popsali zde.

Pomůžete nám s hledáním sv. Jana Nepomuckého?

Pokud máte o nějakou hru zájem, neváhejte začít experimentovat nebo nás můžete rovnou kontaktovat a my vám pomůžeme nějakou hru vytvořit ať už na základě našich zkušeností nebo vymyslíme něco přímo pro vás.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.