Ryze český mapový komunitní systém Mapotic získal investici ve výši 10 milionů korun (450 000 USD) od společnosti P&J Capital. Investice má tomuto start-upu pomoci akcelerovat vstup na globální trh a další rozvoj platformy.
Mapotic, který vznikl jako spin-off projekt softwarové společnosti COEX, je zjednodušeně řečeno mapovou sociální sítí. Jednotliví uživatelé mají možnost vytvářet vlastní mapy na zcela libovolné téma (např. od bezobalových obchodů, přes mapování veřejných záchodků nebo výskytu soch sv. Jana Nepomuckého až po pěstitele žížal a komunitní zahrady) a sdílet je s ostatními. Každá z map si poté žije svým vlastním životem, přičemž do ní může přispívat kterýkoliv z členů komunity. Od spuštění platformy pro Českou republiku v únoru 2017 zde vzniklo již více než 1 500 map. Konkrétní témata či potřeby přitahují uživatele podobných zájmů, kteří poté mapy rozšiřují přidáváním nového obsahu. Zejména díky komunitnímu principu vzniká na Mapoticu specifický a často unikátní obsah, který se jinde těžko hledá. Právě rozvoj mapových komunit je dle CEO Mapoticu, Ivoše Gajdoruse, hlavním směrem vývoje této platformy v nejbližším období.
Pevně věříme, že vzájemné obohacování a sdílení je jedním ze základních kamenů lidské evoluce. Projekt komunitních map proto považujeme nejen za zajímavý byznys, ale bereme ho zároveň jako náš příspěvek k rozvoji společnosti. Postupně posouváme Mapotic od pouhé mapové služby k platformě, která propojuje lidi s podobnými zájmy a napomáhá budování komunit. Podporujeme interakce mezi majiteli mapy, přispěvateli i mezi uživateli navzájem. Zkoumáme principy, na kterých vyrostly úspěšné a stabilní komunity, a dělíme se o získané poznatky, jež do naší platformy postupně implementujeme v podobě konkrétních funkcí,“ říká Ivoš Gajdorus.
CEO Mapoticu se dále svěřuje, jak se podařilo získat silného kapitálového partnera: „Máme globální ambice, ale dostat se do černých čísel bude nějakou dobu trvat. Vstup investora jsme plánovali od začátku. Myslím si, že lepší je podniknout kroky, které vzbudí zájem investorů, a začnou se ozývat sami, než je obíhat s žádostmi. A to se skutečně stalo. Výrazně nám pomohla organická publicita mapových projektů a také 3. místo v soutěži Vodafone Nápad roku. Jednání se rozběhla hned s několika akcelerátory a investičními skupinami. S P&J Capital jsme se nakonec dohodli také díky jejich flexibilitě a rychlosti jednání.
Investor, kterého zastupuje společník Petr Jiříček, pak vidí důvody pro spolupráci s Mapoticem následovně: „V ITC si investiční příležitosti vybíráme obzvláště pečlivě. Hlavním faktorem rozhodujícím pro výběr Mapoticu byl především univerzální globální potenciál tohoto projektu, stejně jako jeho zkušený tým s vysokou motivací a odhodláním. Většinu členů Mapotic týmu jsme měli již možnost poznat v průběhu spolupráce na jednorázových IT projektech s COEXem. O to bylo naše rozhodování při upsání investice jednodušší.
Vstup silného partnera mimo jiné umožnil osamostatnění Mapoticu od zakládající softwarové společnosti COEX a získání strategického marketingového partnera – globální agentury Wings4U. Ta Mapoticu pomáhá s obchodní a marketingovou strategií a podílela se také na sestavení zahraničního remote týmu pro marketing.
Pro spolupráci s Mapoticem jsme se rozhodli proto, že nám je projekt sympatický svými ambicemi i přesahy k užitečným a společensky prospěšným projektům. Chtěli jsme si také vyzkoušet přenést naše zkušenosti z korporátního světa do startupového prostředí,“ uvedl Robert Sztarovics, spolumajitel Wings4U.
Týmy Mapoticu a Wings4U nyní společně připravují novou globální komunikační strategii značky a nastavují spolupráci se zahraničními dodavateli a partnery. Ostrý globální start Mapoticu s podporou propracované marketingové kampaně je plánován na podzim 2018.
Nijak však nezahálí ani samotní vývojáři. „Během třetího kvartálu uvádíme nové důležité funkce a také spustíme vnitřní obchod, kde si uživatelé do svých map budou moci kupovat prémiová rozšíření. Mapotic jako takový však i nadále je a vždy bude zdarma,“ dodává Ivoš Gajdorus.
Procházet mapy

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.