SLEDOVÁNÍ POHYBU

Se slovenským Tatranským národním parkem jsme vybudovali systém na monitoring pohybu turistů

Tým TANAPu dlouhodobě bojoval s nepřesnými daty o počtu lidí přijíždějících do Tater a jejich pohybu v konkrétních oblastech. Kvůli nedostatečným statistikám se složitě plánovaly nové investice a správci parku neměli dostatečné údaje pro lepší řízení turismu v regionu. Proto jsme tentokrát využili naše mapovací technologie a chytrý hardware k vytvoření online služby, která sleduje pohyb návštěvníků v Tatrách a dává ochráncům přírody, lesníkům a strážcům přesný přehled o počtu turistů procházejících klíčovými místy Tater.

O KLIENTOVI

Tatranský národní park (TANAP) je nejstarší národní park na Slovensku. Ročně ho navštíví kolem 3,5 milionu turistů a dalších milovníků hor. K dispozici mají kolem 600 kilometrů oficiálních turistických tras. Tatranská příroda žije svým vlastním životem, který ale čím dál tím víc ovlivňuje člověk. Proto je důležité mít o pohybu v Tatrách přehled a korigovat ho.

Tatransky Narodny Park logo

Mapování turismu v Tatrách běží úspěšně na Mapotic

0
senzorů na sledování pohybu
0 +
roky vydrží baterie v senzoru
0 +
turistů ročně
0 m
metrů činí dosah senzoru

Cíl projektu: Tvorba nové platformy pro sledování turismu na klíčových místech v Tatrách

V roce 2021 nás TANAP oslovil s plánem na vylepšení systému sledování turismu v parku. Věděli, že v Mapoticu máme zkušenosti s trackovacími mapami a že jim dokážeme dát přesná čísla nejen o pohybu lidí, ale třeba také o teplotách v určitých místech parku.

Tým TANAPu měl už před naší spoluprací k dispozici čísla o návštěvnosti parku, ale ta nestačila. Získávají údaje z více zdrojů – například od provozovatelů ubytování (data hromadného ubytování) či od dopravců. Sítem ale často propadnou jednodenní turisté nebo ti, kteří se ubytují v soukromí. Informace mají také z každoročního sčítání turistů v horách, ale data nejsou přesná a výsledky nepomohou zjistit nic o trendech v návštěvnosti. Zlepšení může nastat díky spolupráci s mobilními operátory, kteří budou TANAPu poskytovat svá data. Správce parku to ale vyjde na pořádný balík peněz a získají pouze data za celou oblast, která nepůjde rozpadnout podle jednotlivých oblastí tak, jak by lidé z parku potřebovali.

Kvůli nepřesným údajům mají lidé z TANAPu omezené možnosti. Nemohou objektivně a na základě jasných dat rozhodovat o investicích, obtížně se jim turismus řídí a koriguje. 

Proto nás oslovili s požadavkem na měřicí zařízení a přehledné výsledky v podobě map.

tatry-sk-map-overview-min

Výzvy, se kterými jsme si v projektu národního parku poradili

Monitoring pohybu v náročném terénu
Data o pohybu lidí, teploty v dané oblasti a další
Měření pomocí senzorů s nízkou spotřebou
Výsledky formou map, analytických dashboardů nebo heatmap
Podrobné statistiky a možnosti další práce s daty
Test formou pilotního projektu

Realizace: Online monitoring pomocí senzorů s nízkou spotřebou

Pustili jsme se do výběru nejvhodnějšího monitorovacího zařízení a vyladili systém přenášení dat z čidel. Využili jsme technologii monitoringu pohybujících se objektů (návštěvníků Tater) i velkého počtu dat získaných z předem daných míst, například měření teploty v přesně určených lokalitách parku. Data ze vzdálených míst přenášíme do systému pomocí tzv. telemetrie. Systém monitoringu jsme postavili na 4 základních pilířích:

1
Telemetrie a tracking po celé ploše parku

Národní park získává díky systému Mapoticu data z trackingu pohybujících se návštěvníků i data z čidel, která zkoumají hodnoty jako aktuální teplotu. Říká se tomu vzdálené odečty a ve zkratce to znamená, že jsme schopní dostat do systému data z míst, která jsou od nás vzdálená klidně i stovky kilometrů. To je možné díky spolupráci s firmou Hardwario, od které máme software. „Na odečty z určitých míst se mě klienti často ptají. Zajímá je, jak to funguje a kolik stojí hardware. Pak překvapeně dodávají ‚Jé, to je tak levné,‘ a chtějí vědět další podrobnosti,“ popisuje CEO Mapoticu Ivo Gajdorus.

2
Měření pomocí čidel s GPS a malými nároky na baterii

Jako klíčovou technologii jsme zvolili GPS čidla od firmy Hardwario ve voděodolných pouzdrech, která jsme umístili na sloupky, držáky košů, kameny, mosty, kmeny stromů, pařezy nebo větve. Díky GPS technologii je možné kdykoliv čidlo přemístit a stále funguje tak, jak má. Základem čidel je výkonná baterie, která vydrží v provozu až dva roky. Čidla mají dosah 5 metrů a odesílají data pravidelně jednou denně pomocí sítě Vodafone NB-IoT. Ta je napojená na síť internetu věcí a má kvalitní pokrytí po celé oblasti parku.

3
Pilotní projekt na otestování celého systému

Abychom se spolu s lidmi z TANAPu přesvědčili, jak to bude celé fungovat, pustili jsme se nejprve do pilotního projektu. Do něj jsme společně předvybrali méně i více frekventované trasy a rozmístili čidla.

4
Výsledky přehledně formou map, dashboardů a heatmap

Výsledky si potřebovali správci parku zobrazit na webu. Připravili jsme pro ně celkové přehledy formou klasických map, dashboard s přehledem statistik i heat mapy, které jsou ideální například na porovnání teplot v různých oblastech parku. Data si mohou správci parku zobrazit na počítači i mobilu, mohou v nich filtrovat, exportovat si je a dále s nimi pracovat. Právě podrobné statistiky byly pro lidi z TANAPu tím nejdůležitějším výsledkem naší spolupráce.

Data from national park

"Vo Vysokých Tatrách sme dlho hľadali spôsob, ako získať informácie o počte návštevníkov. Dostupné štatistiky nezachytávali potrebné informácie. V spolupráci so spoločnosťou Mapotic sme v teréne nainštalovali merače, ktoré nám nepretržite posielajú údaje o pohybe turistov a Mapotic ich potom prehľadne vizualizuje. Vďaka tomu máme o niečo lepšie informácie o správaní turistov, ktoré môžeme zdieľať s ostatnými inštitúciami v regióne a spoločne lepšie riadiť návštevníkov."

Ing. Lenka Rusnáková (roz. Syrovátková), výkonná ředitelka

Výsledek: Flexibilní nástroj pro přehled o dění v národním parku

Spuštěním monitoringu turistů v Tatrách získají správci konečně přesná data o návštěvnosti. Budou vědět, které trasy jsou přetížené a akutně potřebují zvýšit kapacitu. Udělají si jasno i o tom, kde momentálně nemá smysl plánovat investice. 

Čidla je možné v parku přesnášet a měřit tak data na různých místech. Díky tomu mohou lidé z TANAPu ve spolupráci s týmem Mapotic postupně vyladit jejich nejvhodnější umístění.

Overview of montly sensor interactions

Rádi vytvoříme i pro vás projekt, který vám dá přesná data a usnadní strategické rozhodování o investicích​

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.