VIZUALIZACE DOPRAVNÍCH DAT

Pomáháme řidičům šetřit čas i peníze díky průběžně aktualizovaným údajům nad mapou

Z rozsáhlé databáze asistenční služby Global Assistance čerpá data například nejaktuálnější rozhlasové dopravní zpravodajství “Zelená vlna”. Jak efektivně zpracovávat informace v reálném čase a přibližovat je přehledně motoristům a řidičům? Přečtěte si, jak si Mapotic poradil s vizualizací aktuální dopravní situace v rámci celé ČR.

Hlavní přínosy mapy od Mapotic
  • využití existujících dat pro zlepšení kvality poskytovaných služeb
  • vytvoření procesů pro kontrolu a standardizaci různých datových zdrojů do jednotného výstupu
  • mapa integrovaná do webu a mobilní aplikace
  • propojení s externími službami a posílení partnerských vazeb
O KLIENTOVI

Global Assistance je asistenční společnost poskytující služby pro motoristy po celé Evropě. Spolupracuje s řadou pojišťoven a součástí jejich služeb je i mapování dopravní situace v ČR.

Společnost pracuje s rozsáhlou databází denně aktualizovaných dopravních informací, které získává z různých informačních zdrojů včetně leteckého monitoringu. Pro vlastní účinné využití, pro potřeby partnerů a motoristů je Global Assistance potřebovala automaticky publikovat do mapy na firemním webu.

logo-global-assistance-jpg

“Mapotic zvládl zkrotit různá dopravní data do přehledných výstupů a je pro nás spolehlivým partnerem. ”

Jiří Machovec, ředitel úseku dopravních informací

Cíl projektu: Zpracovávat real-time data z různých zdrojů a jednoduše je zpřístupnit uživatelům

Global Assistance nás oslovila s projektem na vizualizaci datasetů, s nimiž pracuje v rámci portfolia svých služeb. Jedná se o tisíce denně aktualizovaných záznamů, které bylo potřeba prezentovat nad mapou a zpřístupnit tak informace v co nejjednodušší podobě řidičům a motoristům.

Úkolem Mapotic bylo využít existující zdroje dat a sjednotit je do ucelené neustále aktualizovaných výstupů pro prezentaci na firemním webu – vytvořit systém, který tyto informace zpracovává v reálném čase, zobrazuje je nad mapou a celý proces automatizuje.

Dalším zajímavým požadavkem bylo implementovat mapu s pravidelně aktualizovanými cenami pohonných hmot z více než 2 000 čerpacích stanic po celé ČR.

Výzvy, se kterými jsme se v projektu Global Assistance utkali

Tisíce aktualizovaných dopravních informací denně
Zpracování a parsování dat z různých zdrojů od různých dodavatelů
Standardizace a normalizace anomálií v datech
Specifická integrace mapy do nově připravovaného webu

Realizace: Převedení různorodých dat do jednotného výstupu – do mapy

Řešením byla automatizace procesu publikace dat do online mapy na webu Global Assistance, která využívá existující data a je užitečným pomocníkem každého řidiče a motoristy. 

Klíčová hlediska mapového projektu Global Assistance:

1
Změť formátů a zdrojů a jejich příprava pro Google Maps

Global Assistance přijímá data například od společností TSK Praha ve formě XML/JSON. Vstupní datasety obsahují různorodé typy zápisu GPS od eRDISu nebo UTM33N (souřadnicový systém WGS84). Data je nutné konvertovat, odstranit případné duplicity a připravit pro publikaci v Google Maps, které jsou partnerem projektu.

2
Stále aktuální mapa cen pohonných hmot v ČR

Implementovali jsme mapu s pravidelně aktualizovanými cenami pohonných hmot z více než 2 000 čerpacích stanic po celé ČR. Data jsou automaticky rozdělena podle typu paliva. Čerpací stanice s jedním druhem pohonných hmot mají svou ikonku pro snadnější filtrování v mapě.

Přehledné zobrazení aktualizovaných cen pohonných hmot a aktuálních uzavírek po celé ČR

Výsledek: Komplexní informační služby pro partnery a motoristy

Díky využití platformy Mapotic společnost Global Assistance obohatila svoje webové stránky o neustále aktualizované informace. Poskytuje tak lepší servis motoristům z celé ČR.

Kromě lepší viditelnosti a PR tvoří mapa také další zdroj návštěv a nových zákazníků pro partnery společnosti.

  • 2 mapy vytvořené pro integraci do hlavního firemního webu a mobilní aplikace
  • přes 2 000 čerpacích stanic s cenami PHM aktualizovanými několikrát týdně
  • stovky denně aktualizovaných bodů s uzavírkami a dalšími dopravními informacemi

Rozjeďme Váš nový projekt společně!

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.