Zadejte Váš email

Použijte email, pod kterým jste zaregistrováni na Mapotic.

  mpt-logo-white3_

  Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

  Přidejte se k nám

  eu-logo
  EVROPSKÁ UNIE

  Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

  praha-logo

  V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

  © Mapotic 2022 All rights reserved.