SLEDOVÁNÍ POHYBU

S americkým OCEARCH jsme vybudovali největší on-line systém pro tracking žraloků

Vědecká organizace OCEARCH se specializuje na real-time sledování a vizualizaci pohybu žraloků a dalších podmořských zvířat. Před organizací vyvstala nová výzva – sjednotit systém sledování, efektivně zpřístupnit data z oceánů vědeckým týmům i široké veřejnosti. Přečtěte si, jak Mapotic vytvořil online službu a mobilní aplikaci, které podporují aktivity vedoucí k udržení rovnováhy v oceánech a snižování dopadů změn klimatu.

O KLIENTOVI

OCEARCH je vědecká organizace, která se zaměřuje na sběr dat o pohybu podmořských zvířat. Data poskytuje vědeckým pracovištím, univerzitám po celém světě a umožňuje šíření mise organizace a interakci uživatelů s provozovatelem. Organizace provozuje celosvětově největší systému pro real-time sledování a vizualizaci pohybu žraloků a dalších podmořských zvířat.

Největší světový projekt na monitoring žraloků běží úspěšně na Mapotic

0 +
Monitorovaných zvířat
0
Satelitů
0
Komentářů / týden
0 +
Registrovaných
+ 0
Návštěv/den ve špičce
+ 0 %
Komentářů / týden

Cíl projektu: Tvorba nové platformy pro sledování žraloků v oceánech kdekoli na světě

V roce 2019 nás OCEARCH oslovil s plánem na přestavbu Shark trackeru, který už nestačil potřebám organizace. V případě sledování pohybu podmořských živočichů, kteří se většinou pohybují na nejodlehlejších místech planety, bylo zásadní využít technologii vhodnou pro sběr dat ze zařízení umístěných na jednotlivých trackovaných objektech. 

Dále bylo nutné sjednotit tok ze satelitů a dalších zdrojů dat, aby je šlo efektivně zpracovávat a dále využívat. Nejen pro vědecké účely, ale také jako nástroj pro komunikaci s fanoušky po celém světě, k šíření osvěty a medializaci dopadu. S tím souvisel návrh a realizace uživatelsky přívětivé mobilní aplikace podporující interakci uživatelů mezi sebou nebo uživatelů s vědeckými pracovníky OCEARCH.

Výzvy, se kterými jsme si v projektu OCEARCH poradili

Monitoring pohybu v nedostupných oblastech bez signálu
Migrace z původního roztříštěného systému
Zpracování a standardizace různých zdrojů
Náhlé výkonové špičky na webu a v mobilní aplikaci
UX friendly mobilní aplikace pro stovky tisíc uživatelů
Zobrazování mnoha tras najednou

Realizace: Online služba a mobilní aplikace s novou generací telemetrie přes satelit

Pustili jsme se do tvorby online služby a mobilní aplikace, které přinášejí díky inovativním technologiím novou generaci telemetrie do odvětví vzdáleného monitoringu divokých zvířat. Zpřístupnění dat z oceánů vědeckým týmům a veřejnosti jsme postavili na 4 základních pilířích:

1
Telemetrie a tracking geolokace uprostřed oceánů

Jako klíčovou technologii jsme zvolili satelitní systém Argos, který pomocí družic sbírá data ze zařízení umístěných na jednotlivých trackovaných objektech – tzv. tagy umístěné na hřbetních ploutvích žraloků.

2
Standardizace různých geolokačních dat a centrální back office

Data jsou spolu s dalšími zdroji geolokačních dat (GPS trackery, IoT zařízení) zpracována primárně monitorována v centrální škálovatelné databázi v Amazon cloudu. Data dále putují do Mapotic cloud platformy, kde s nimi zaměstnanci OCEARCH pomocí back office dále pracují

3
Integrace do webu a mobilní aplikace

Řešení umožňuje vizualizaci real-time dat na webu, která vědci dále využívají například pro pozorování migračních tras. Mobilní aplikace podporuje interakci uživatelů, kteří navzájem komunikují a mohou tak šířit poselství OCEARCH.

4
Škálování a prostor pro další rozvoj

Technologie od Amazonu po Mapotic dovolují neustálý vývoj a zlepšování všech částí projektu, například zamezení výpadkům systému při přetížení z důvodů vysoké návštěvnosti nebo další rozvoj a rozšiřování o nové funkce shark trackeru.

Video ze zpravodajství Fox News Channel 4. Kompletní článek.

“Naším posláním je přispívat k rovnováze oceánů sdílením dříve nedosažitelných dat. Náš klíčový partner Mapotic nám to díky svým špičkovým technologiím a vývoji umožňuje.”

Chris Fischer, zakladatel OCEARCH

Výsledek: Flexibilní nástroj pro medializaci, propagaci a podporu činnosti

Po spuštění nové generace Shark trackeru si projektu všimla také řada médií od Fox News TV nebo USA Today, až po Forbes (ČR). Organizace tak získala nejen efektivní technologii, ale také nástroj pro propagaci dopadu své činnosti a šíření osvěty na podporu výzkumu ve světových oceánech.

Rozjeďme Váš nový projekt společně!

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.