KOMUNITNÍ MAPY

Komunitní mapy spojující dárce materiální pomoci s jejími příjemci

Dobročinná organizace Fandi mámám přišla s nápadem na vytvoření mobilní aplikace, která by usnadnila zprostředkování materiální pomoci lidem v tíživé životní situaci. Nechte se inspirovat projektem, který vznikl díky spolupráci s Mapotic a který během jednoho roku dokázal zprostředkovat stovkám rodin účinnou dárcovskou pomoc.

Hlavní přínosy spolupráce Fandi mámám a Mapotic

  • aplikace FandiMat ulehčuje možnost vzájemně si pomáhat
  • poskytnutá materiální pomoc je konkrétní, transparentní a lokální
  • FandiMat lze použít i pro případ akutních humanitárních sbírek
O KLIENTOVI

Za aplikací materiální pomoci FandiMat stojí dobročinná organizace Fandi mámám, která vznikla na podporu maminek samoživitelek a získala v minulých letech řadu ocenění. Zaměřuje se na propojování lidí, kteří nabízejí materiální pomoc, se samoživitelkami, které takovou pomoc potřebují. 

 

Logo_Fandi mámám

Originální český projekt pro snadnou distribuci materiální pomoci lidem v nouzi

0 +
Instalací mobilní aplikace
+
Registrovaných uživatelů
0 +
Příspěvků v mapě

Cíl projektu: zprostředkovat kontakt mezi dárci materiální pomoci a těmi, kdo ji potřebují

Na jaře roku 2020 nás kontaktovala dobročinná organizace Fandi mámám se svojí myšlenkou na vytvoření mobilní aplikace, která by zjednodušila dárcovský proces poskytování přímé materiální pomoci konkrétním příjemcům. Hned od počátku bylo zřejmé, že jednou z nejdůležitějších etap této formy podpory pomocí darů a fyzických věcí, je logistika a přeprava darovaného zboží na místo určení.

Mobilní aplikace FandiMat pomáhá lidem v nouzi – rodinám, samoživitelkám, seniorům, sociálně slabým a dalším lidem, kteří potřebují materiální pomoc. FandiMat umožňuje snadné zprostředkování materiální pomoci, tedy věcí, které lidé mají doma, ale už je nevyužijí, a jinde by mohly ještě dobře posloužit.

Mapové služby provozované prostřednictvím mobilní aplikace a webových stránek usnadňují spojení charitativních organizací, jednotlivců a dalších poskytovatelů pomoci s příjemci této pomoci. Součástí jsou i pravidelně konané a mediálně atraktivní sbírky potravin, známé také jako den solidarity.

Situace, které jsme během projektu FandiMat museli vyřešit

Návrh uspořádání mapy vyhovující specifickému využití
Správné nastavení filtrů podle typu nabízené materiální pomoci
Návrh a vývoj prvků umožňujících snadnou komunikaci mezi uživateli
Vytvoření standardu vstupních dat a import dat z existující databáze
Metodika ověřování uživatelských profilů
Přizpůsobení designu mobilní appky vizuálnímu stylu projektu

Realizace: Webová mapa a mobilní aplikace materiální pomoci

Organizace Fandi mámám se stále častěji setkávala s tím, že lidé chtěli ve velkém množství materiálně pomáhat a na facebookové skupině se za tímto účelem sešlo už téměř 7000 členů. Takové množství zapojených lidí si však již říkalo o efektivnější zobrazení, a tak se organizace Fandi mámám rozhodla k vytvoření mapové aplikace.


Pomohli jsme s vytvořením takové struktury interaktivní mapové služby, která uživatelům umožní snadné nalezení jejich protějšku pomocí přehledné mapy a přednastavených filtrů. Kromě toho jsme řešili specifické potřeby projektu, jako bylo například ověřování uživatelských účtů.

1
Mapa jako nástroj efektivní distribuce pomoci

Mapy logicky fungují jako prostředek umožňující spojovat lidi, kteří sobě mají zeměpisně blízko. Dárce tak může v optimálním případě danou věc potřebnému rovnou zavézt.

2
Správa profilů nad mapou

Po registraci do aplikace si může každý uživatel vytvořit nad mapou svůj vlastní profil a popsat svoje aktuální potřeby. Tyto informace může kdykoliv později změnit nebo profil v mapě dočasně či nastálo skrýt.

3
Vyhledávání a intuitivní filtrování mapového obsahu

Přednastavení typických oblastí materiální pomoci a produktů, které lidé v nouzi nejvíce potřebují, umožňuje dárcům rychlé vyfiltrování. Pokud někdo chce darovat nepoužívané domácí spotřebiče, potraviny či oblečení po dětech, s pomocí filtrů okamžitě najde seniora, maminku samoživitelku nebo rodinu v nouzi v příslušném regionu.

4
Kontaktování uživatele prostřednictvím odeslané zprávy

Pro hladkou realizaci celé dárcovské transakce bylo důležité umožnit vzájemný kontakt obou stran více způsoby. Mapotic tuto možnost kontaktovat svůj protějšek implementoval do mapy pomocí zprávy, která se zobrazí přímo v profilu.

5
Snadné měření dopadu činnosti organizace

Pro účely sledování dopadu činnosti organizace byly implementovány statistické nástroje, které umožňují měřit a analyzovat dopad a šíření projektu.

"Díky našemu projektu víme, že Češi chtějí pomáhat těm, kteří to potřebují. Mapotic nám vytvořil aplikaci materiální pomoci na míru, která umožňuje, že se pomoc dostane k ještě většímu počtu lidí v nouzi. Splnil se tak náš další cíl: propojovat lidi, kteří si pomáhají.“

Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, zakladatelky dobročinné organizace Fandi mámám

Výsledek: mapová aplikace, která účinně spojuje dárce materiální pomoci s jejími příjemci

Již během prvních měsíců po spuštění (jaro 2020) jsme evidovali stovky zápisů v mapě, stovky lidí díky FandiMatu obdržely konkrétní materiální pomoc, došlo k tisícům transakcí a mnoha reálným propojením.

Veškerou činnost pro schvalování a ověřování profilů a správu projektu zaštiťuje robustní administrační systém. Mapa běží na vlastní doméně projektu s designem přizpůsobeným brandu projektu, rovněž byla naprogramována mobilní aplikace pro Android / iOS.

Vznikl další komunikační kanál pro provozovatele, partnery a sponzory projektu, který podstatně rozšiřuje jeho fundraisingové možnosti.

Fandimat mapová aplikace na obrazovce počítače a mobilním telefonu

Rozjeďme váš nový projekt společně!

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.