CHYTRÁ & SENZORICKÁ ŘEŠENÍ

Mapotic a Hardwario dokážou atraktivně vizualizovat senzorická IoT data

Hardwario s pomocí chytrých IoT senzorických zařízení inovuje mnohá odvětví. Jedním z nich jsou smart cities, která díky inteligentním technologiím dokáží šetřit energii a zvyšovat životní úroveň lidí. Ve spolupráci s Mapotic vzniká nová služba, s níž lze senzorická data efektivně využívat nad mapou. Přečtěte si víc.

Koncept smart cities používá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se například na účinné využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

O KLIENTOVI

Hardwario je český IoT start-up přinášející inovace do různých odvětví pomocí chytrých nízkoenergetických IoT zařízení nové generace. Zaměřuje se především na low power zařízení a sítě, díky nimž nacházejí senzory uplatnění v řadě nových oblastí, od Industry 4.0 až po smart cities.

Přínosy společného řešení Hardwario a Mapotic
  • automatizovaný přenos dat ze senzorů do mapy
  • možnost přidání dalších informací ze senzorů spojených s danou lokalitou
  • statistiky, grafy a přehledné zobrazení real-time hodnot z jednotlivých míst
  • využití v oblastech smart cities, logistiky, industry 4.0 apod.
u0du2g0agrkad9yz8sf0

“Mapotic je ideální platforma pro zobrazení dat ze všech našich zařízení, která mají nějaký vztah k lokalitě.”

Alan Fabík, Hardwario CEO & founder

Cíl projektu: Vytvořit propojení cloudové IoT služby a zobrazovat senzorická data nad mapou v reálném čase

Pro projekt z oblasti smart cities bylo třeba zajistit přehlednou vizualizaci výstupů ze senzorů nad mapou. Dále bylo nutné vymyslet rozšíření, která umožňují spojovat senzory z jednotlivých lokací a přehledně vizualizovat data z čidel včetně podrobných grafů.

Dalším důležitým cílem projektu je možnost na základě získaných dat provádět různé analýzy a predikce, které v řešení předurčují pro využití ve veřejných i soukromých službách, od údržby veřejného prostoru až po monitoring například v dopravě nebo průmyslu.

Výzvy, kterým jsme v projektu čelili

Automatizované propojení mezi Hardwario cloudem a mapovou vizualizační platformou architektonicky připravené na miliony záznamů
Grafická prezentace hodnot jednotlivých senzorů pomocí grafů
Automatizované zpracování dat z několika senzorů umístěných v daném zařízení a průběžné zobrazování výsledných hodnot v reálném čase
Možnost přidávat k místům další relevantní informace, ať už měřené veličiny, nebo libovolné údaje přidané administrátory

Realizace: Snadná a atraktivní vizualizace geograficky relevantních výstupů

Hardwario inovuje IoT segment pomocí pokrokových zařízení, která díky low power technologiím vydrží až roky provozu bez nutnosti výměny baterií. Příkladem je zařízení Chester vhodné mj. pro monitoring a odesílání hodnot z různých lokací, které jsme využili v pilotní fázi společného projektu.

1
Datový API můstek, který převádí a zpracovává data pro Mapotic

Po aktivaci zařízení na dané lokaci jsou hodnoty ze senzorů v pravidelných intervalech odesílány do cloudové služby (IoT Hubu) na straně Hardwario. Odsud je napojen API datový můstek, který data převádí a zpracovává pro zobrazení v Mapotic – údaje o momentální teplotě, vlhkosti, času odečtu a stavu baterie zařízení apod.

2
Možnost odesílání dalších informací, které pokryjí potřeby dalších oborů

Na základě potřeb a požadavků konkrétního projektu je možné spektrum odesílaných informací dále rozšiřovat a odesílat údaje například o kvalitě vzduchu (prachové částice, CO, SO2), tlaku, teplotě, světelných podmínkách, hluku a tak monitorovat mnohé další parametry.

3
Rozšíření a propojení s dalšími systémy

K jednotlivým měřením z čidel lze nastavovat mezní hodnoty, při kterých dojde například k odeslání notifikace administrátorům apod. Zobrazené datasety je možné snadno rozšiřovat o další informace, přidávat k čidlům další informace. Ať už manuálně (poznámky, komentáře k provozu), nebo propojením s dalšími systémy.

4
Přehledné denní a měsíční grafy pro praktické použití

S pomocí platformy Mapotic jsme vytvořili rozšíření zobrazující naměřené hodnoty v přehledných denních a měsíčních grafech. Tato stránka může být samostatně vložena do libovolného webu nebo aplikace. Městský úřad tak může tyto grafy integrovat přímo do svého webu a zpřístupnit obyvatelům přes své stránky.

Telemetrie a real-time zobrazování dat ze senzorů a Internet of Things zařízení nad mapami

Výsledek: Nástroj pro lepší monitoring a rozhodování nejen pro smart cities

Propojením platforem Hardwario a Mapotic vznikla služba, která senzorická data zobrazuje v novém kontextu. Hodí nejen pro oblast chytrých měst, ale bude mít i další využití například v průmyslu, zemědělství nebo sociálních službách.

Klíčové přínosy řešení pro zobrazování senzorických dat
  • snadná a přehledná vizualizace dat ze senzorů nad mapami
  • přenos veškerých odečtů z čidel v reálném čase do mapy
  • přehled nad mnoha různými lokacemi, kategorizace, filtrování
  • grafy umožňující bližší analytiku hodnot na jednotlivých lokalitách
  • snadná integrace jednotlivých lokací v rámci webových prezentací a aplikací pomocí vloženého okna (embed)
  • jednoduché zobrazování aktuálního měření na veřejných digitálních nástěnkách a vývěskách, jako jsou “city lights” nebo “digital signage”

Rozjeďme Váš nový projekt společně!

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.