UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ

Mapotic a Global Footprint Network spojují globální ekologické komunity

Celosvětová organizace Global Footprint Network (GFN) hledala mapové řešení umožňující pomocí mapy sjednocovat lidi a organizace, které se zabývají udržitelností a ekologickými projekty. Přečtěte si, jak díky Mapotic vznikl projekt, který za 6 měsíců posbíral více než 800 udržitelných řešení od jednotlivců i komunit z celého světa.

O KLIENTOVI

Global Footprint Network (GFN) sdružuje více než 70 organizací z různých zemí, které se zabývají udržitelností a snižováním dopadů negativního působení člověka na Zemi.
Jednou ze zajímavých aktivit mezinárodní neziskové organizace GFN je kampaň OverShootDay. Ta upozorňuje na datum, kdy lidstvo spotřebuje daný rok obnovitelné zdroje, které planeta zvládne vyprodukovat.

Projekt zabývající se udržitelností a snižováním dopadů negativního působení člověka na Zemi

0 +
Projektů
0
Zemí
0
Trolů/den
0 +
Sledujících
0
Návštěv/měsíc
+ 0 %
Komentářů/týden

Cíl projektu: Vytvoření komunitní mapy pro globální organizaci, která podporuje ekologická hnutí

Vedení GFN hledalo několik let nástroj či službu, která by umožnila pomocí mapy zobrazovat a propojovat dobrovolníky a organizace zabývající se udržitelností a ekologickými projekty.

Řešení má za cíl měnit způsob, jak spravovat ekologické zdroje takovým způsobem, aby lidská činnost čerpala jen takové zdroje,
které je Země schopna sama regenerovat. To znamená také podporu kampaně OvershootDay.

Během počáteční komunikace jsme si vyjasnili cíle a způsob uchopení mapového řešení. Rozhodli jsme se, že vytvoříme  projekt, který bude sloužit jako samostatná mapa na vlastní doméně, ale také jako podpora kampaně OvershootDay.

Do mapy mohou uživatelé z celého světa přidávat tipy na ekologické projekty a podporovat misi GFN.

Výzvy, se kterými jsme si v projektu GFN poradili

Systematika rozdělení projektů na mapě
Přehledné členění environmentálních a ekologických projektů do různých kategorií
Nový kanál pro propagaci činnosti organizace, místo pro komunikaci partnerů a sponzorů
Interaktivní prvky umožňující zapojení uživatelů a fanoušků
Získání zpětné vazby a možnost pro hlasování o nejlepších projektech
Detailní metriky a možnost měření dopadu

Realizace: Mapa propojující globální komunity s možností vyhodnocovat dopad činnosti

V první fázi jsme vytvořili demo mapu, ve které vznikl základ budoucího členění míst na mapě. Tým GFN měl díky své dlouholeté činnosti připravené desítky projektů a uživatelů, jejichž profily bylo nutné do mapy zanést. 

Pro mapový projekt GFN jsou stěžejní tyto funkce:

1
Hlasování nad inspirativními projekty z celého světa

Speciálně pro GFN jsme využili modulární architekturu platformy a přidali nové rozšíření, které umožňuje projevit podporu nejlepším projektům pomocí zdvižených palců namísto dosavadního hodnocení míst tradičními hvězdičkami. Komunita tak může přidaným ekologickým projektům poskytovat zpětnou vazbu pomocí lajků.

2
Filtrování a integrace rádce pro první kroky v mapě

Projekty je možné filtrovat dle zaměření. Uživatelé se tak mohou lépe orientovat v mapě se stovkami projektů. Pro zvýšení počtu nově registrovaných uživatelů jsme integrovali informační okno nad mapu, které pomáhá s úvodními kroky v mapě.

3
Logické propojení s portfoliem projektů GFN

Mapu jsme spustili na subdoméně movethedate.overshoot.org, čímž se logicky propojila s portfoliem projektů GFN. Třem milionům uživatelům, kteří ročně využijí footprint kalkulačku, tak nabízí další možnost, jak podpořit šíření ekologického myšlení a osvěty ohledně udržitelnosti.

4
Snadné navazování kontaktů pomocí zasílání zpráv

Díky vestavěné funkci zasílání zpráv se uživatelé mohou přes mapu oslovit a navázat kontakty pro další spolupráci.

5
Efektivní měření dopadu činnosti organizace

Do projektu jsme integrovali měření a nastavili statistiky tak, aby umožňovaly vyhodnocovat hlavní metriky projektu. Nastavené cíle, které jsou odesílány jako týdenní report, umožňují provozovateli i partnerům projektu anonymně sledovat aktivitu uživatelů a měřit tak dopad své činnosti.

“Projekt propojování komunit ekologických projektů jsme plánovali dlouho. Až s Mapotic jsme ale našli řešení, kde to šlo realizovat.”

Laetitia Millheis, CEO of Global Footprint Network

Výsledek: Služba pro snadné nalezení zajímavých ekologických řešení a influencerů kdekoliv na světě

Od spuštění projektu v létě 2019 bylo do projektu vloženo přes 800 udržitelných řešení a k mapě se připojilo několik tisíc uživatelů. Došlo ke stovkám propojení a GFN má další nástroj k šíření povědomí o udržitelnosti a ekologického přístupu k fungování lidstva na naší planetě.

Díky postupnému šíření projektu získala organizace také další nástroj pro PR a také nový zdroj donátorů, kteří tvoří nezbytnou součást finanční podpory organizace.

Rozjeďme Váš nový projekt společně!

Prozkoumejte řešení Kontaktujte nás
mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.