Než přišel Mapotic, používali jsme jinou mapu, ale ta pro naše pacienty byla příliš složitá. Náklady na její vývoj a údržbu byly vysoké. K růstu komunity přispělo hlavně spojení s Mapotic, který funguje na desktopu i přístrojích se systémy Android a iOS.
Lucie Laštíková, manažerka komunikace, WC Kompas

Chronické střevní záněty mohou člověka oslabovat a dostat ho do nepříjemných situací. Je obtížné je diagnostikovat a léčit. Některé přicházejí pravidelně jako reakce na stres, jídlo nebo onemocnění, jiné mají dopad na každodenní kvalitu života.
„Každý byl někdy v situaci, kdy potřeboval najít veřejný záchod. Zdravému člověku se to stane jednou za čas, ale pacienti s chronickými střevními potížemi to zažívají mnohem častěji. Dokonce několikrát za den,“ vysvětluje Lucie Laštíková, manažerka komunikace v organizaci IBD Pacienti. „Online mapa toalet dostupná na desktopu i mobilním telefonu usnadňuje pohyb na veřejnosti lidem s idiopatickým zánětem střev, ale může ji použít každý. Například invalidé, matky s dětmi či senioři.“

Pacienti IBD je česká nezisková organizace, jež pomáhá šířit povědomí o chronických střevních chorobách a urychlovat proces nutný k určení diagnózy. Organizace Pacienti IBD byla založena v roce 2008 a nejdříve jí pomáhala pracovní skupina doktorů zabývajících se idiopatickými střevními záněty v České gastroenterologické společnosti. Od té doby organizace pomáhá lidem zvládat každodenní boj s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.
WC Kompas je jedním z větších projektů spolku Pacienti IBD. Jeho cílem je mapovat každé veřejně přístupné WC v České republice.

Pomoc nablízku

Pro organizaci je klíčové šíření informací o tématu a zlepšování přístupu pacientů na WC. Mapotic přinesl řešení, které umožňuje najít nejbližší dostupnou toaletu na jeden klik.
„S projektem WC Kompas jsme se rozhodli mapovat záchody ve městech, na vesnicích a dalších místech,“ říká Lucie Laštíková, „protože najít čisté WC v okolí může být docela problém.“
Aby se rozšířilo povědomí jak o organizaci samotné, tak o často nesprávně diagnostikovaných střevních potížích, zahájili Pacienti IBD rozsáhlou PR kampaň na propagaci nového mapového a crowdsourcingového projektu.
Organizace již měla existující mapové řešení, které jim vyvinula internetová agentura. Nebylo ale zdaleka ideální. Potřeba zapojit vývojáře znamenala, že k aktualizacím docházelo pomalu a byly drahé. To je častá bolest i mnoha jiných mapových platforem.
Aby se vyřešily problémy časové náročnosti a nákladů, spojil se WC Kompas s Mapotic. Tým Mapotic poskytl konzultaci a analýzu, co by znamenala migrace jejich na platformu. „Převedli jsme data na Mapotic a počet našich uživatelů vzrostl. Přibyly k nim například matky s dětmi a lidé, kteří pouze cestují po městě. To je skvělé, protože naším cílem je zmapovat každou toaletu v České republice,“ pochvaluje si Lucie Laštíková.
Přechod na platformu Mapotic způsobil, že rychle přibyly tisícovky nových uživatelů a přilákala se pozornost médií a sponzorů. Navíc s novou webovou stránkou a mobilní aplikací od Mapotic jsou všechny informace na WC Kompas k dispozici pouhým kliknutím – celou databázi WC může mít nyní v kapse každý pacient, a to je úžasná změna.

Výzva

Přestože pacientů s IBD je v ČR více než 50 000, u vysokého počtu lidí není onemocnění správně diagnostikováno. Dle oficiálních statistik může nyní správná diagnóza trvat 2–8 let. Pacienti IBD dodávají, že jde o závratně dlouhou dobu. Organizace usiluje o zkrácení této lhůty a doufá, že jednou pacienti budou diagnostikováni do dvou měsíců.
„Pro naši komunitu je důležité, aby pacienti znali způsob, jak se spojit s ostatními, sdílet zkušenosti a vyměňovat si informace. Pro nás má sdílení správných informací velký význam,“ míní Lucie a odkazuje na silnou orientaci organizace na otevřená data. „Je důležité najít a sdílet informace od doktorů a odborníků. Předávání zkušeností a znalostí je skvělé, ale je nutné, aby existovala pravidla pro šíření právě těch správných informací. Veřejně přístupná platforma, do níž lze přispívat, je užitečný nástroj, díky němuž se k nám může přidat více lidí.“

Své záchody otevřela i policie

Nedávno se spolek Pacienti IBD pokusil zvýšit počet záchodů otevřených pro pacienty a posunout se ještě dál. „Součástí našeho poslání je jednat s vládou, obcemi, restauracemi a státními institucemi, jako jsou např. pošty, aby se pacientům otevřelo více záchodů. Zaznamenali jsme velké úspěchy. Například Policie ČR otevřela WC všem držitelům karty, která se vydává speciálně pro pacienty IBD. Vidíme pokrok v tom, že počet zařízení stoupá a zpětná vazba pacientů je kladná.“
Již zmíněnou WC kartu mohou využívat pacienti trpící neurčitým střevním onemocněním, dráždivým tračníkem, žaludečními problémy, celiakií nebo pooperační poruchou střev. Když kartu pacienti předloží, mohou se rychleji dostat na veřejnou nebo soukromou toaletu, protože tam existuje dohoda s partnery, kteří souhlasili s tím, že kartu budou přijímat. Záchody, přístupné držitelům karty zdarma, jsou na mapě speciálně označeny. Pacientům to dodá jistotu a usnadní přístup.

WC Kompas navíc sleduje řadu indikátorů k měření úspěchu. Organizace též spolupracuje s velkým počtem dalších organizací jak v neziskovém, tak ziskovém sektoru. Mapa pomáhá tyto organizace zviditelnit a současně ukazuje výsledky jejich úsilí.

Řešení

Pro Pacienty IBD byla crowdsourcingová mapa s otevřenými daty správné řešení. „Ohledně růstu komunity a klíčových milníků bylo zásadní, že jsme se spojili s Mapotic, který funguje na desktopu i mobilních telefonech,“ dodává Lucie.

WC Kompas vyrostl do jedné z nejaktivnějších komunit na Mapotic. Každý den uživatelé přidají 5–10 nových míst, což dokazuje značný potenciál crowdsourcingu. Mobilní aplikace je skvělý nástroj pro růst komunity, stejně jako pro propagaci, moderování komunity a spojení s crohn.cz – informační a podpůrnou službou pacientů.

Výsledky a přínos

Díky Mapotic začíná WC Kompas přitahovat zájem některých hlavních hráčů ve farmaceutickém průmyslu. Nedávno organizace uzavřela dohodu s výrobcem farmaceutik Walmark. Společnost sponzoruje WC Kompas výměnou za nenápadnou propagaci osvětových zpráv na homepage a na úvodní obrazovce aplikace Mapotic.
Do budoucna chtějí Pacienti IBD s pomocí Mapotic získat pro pacienty ještě lepší péči a přístup. Chtějí zvýšit povědomí a pokračovat se sdílením dat s dalšími projekty přes zabudovanou funkci Mapotic. Majitelům map to umožní sdílet otevřená data s externími subjekty.
Boj za lepší a rychlejší diagnostikování pro Pacienty IBD trvá nadále, ale zpětná vazba uživatelů dokazuje, že to stojí za to. Komunita Pacientů IBD je živá a má zájem předávat si znalosti, zkušenosti a rady. To je možné právě díky platformě, kterou WC Kompas využívá. Lidé přispívají do mapy, jež obsahuje místa, kde se odehrává veškerá konverzace. Ať už přispěvatelé či návštěvníci míst, odpovědi na své otázky najde každý. S ambicí napojit se na projekty mimo Českou republiku a přidávat další obsah od mezinárodních protějšků tento projekt může ovlivnit tisíce životů.
Máte zájem dozvědet se něco navíc o WC Kompasu? Skvělé! Podívejte se na promo videa:

 

Komunita WC Kompas
Poslání Pomoc pacientům s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou žít kvalitnější život.
Velikost 5 000+ aktivních uživatelů
Webové stránky https://www.mapotic.cz/wckompas

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.