O různých formách využití online map pro marketing a business se bude hovořit na networkingové akci, kterou pořádá Mapotic ve spolupráci s ICA akcelerátorem 23. června 2017 od 14:00 do 17:00 hodin v sídle Mapoticu Pod hájkem 1, Praha 8.  

Ivoš Gajdorus z Mapotic představí platformu pro vytváření map a různé modely jejich využití k podpoře přímého prodeje, budování značky, zlepšení klientského servisu a k budování komunit kolem značky atd.. Majitelé konkrétních map budou hovořit o vlastních zkušenostech a o využívání map pro jejich marketingové cíle. Prostor samozřejmě bude i pro vaše dotazy a rozhovory.
Přihlásit na setkání se můžete na adrese zde.
Platforma www.mapotic.cz získala třetí místo v soutěži Vodafone Nápad roku 2017. Od spuštění v únoru letošního roku zde lidé založili přes 200 map, které využívají jednotlivci, zájmové komunity, neziskové organizace i firmy.
Uživatelé nejvíce oceňují jednoduchost použití a to, že místa do mapy může přidat každý. Mapy tedy často vytvářejí společně celé komunity formou crowdsourcingu a plnění map obsahem není jen na zakladateli.
Mapotic umožňuje, aby mapa běžela na libovolné doméně pod vlastní značkou. Díky této platformě lze také ve velmi krátkém čase vytvořit vlastní mobilní aplikaci. Mapy je velmi snadné vkládat do webových stránek.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.