V dubnu a květnu jsme pracovali na spoustě nových vylepšení pro uživatele a doufáme, že se vám budou líbit! Podívejte se na stručný výčet těch nejdůležitějších.

NOVINKY

 • Vytvořen profil uživatele na mapě s těmito informacemi:
  • jméno,
  • datum registrace,
  • fotka,
  • moje lokace,
  • úvodní text,
  • založená místa,
  • poslední aktivita,
  • možnost poslat zprávu.

 • Přidána zimní vrstva do map.

 • Přidání záložky “Fakturační údaje” v profilu uživatele -> automatické počítání DPH a generování faktur na základě těchto informací.

 • AdminPro – možnost schovat w3w odkazy u míst.

 • Multiselect atribut – při velkém počtu položek přidána možnost vyhledávání (při filtrování i při zadávání místa).


 
 
 
 
 
 
 
 

 • Atribut typu „Adresa“ – našeptávání správné adresy.

 • Místa v administrace – přidána možnost na filtraci míst.

 • Mobilní aplikace – nasazeny nové verze (možnost přihlášení přes FB, integrace seznamu aktivit na mapě, … ).
 • Editace místa – administrátor si může vybrat, zda editovat nad mapou (a zachovat vybrané filtry) nebo přejít na editaci do nastavení.
 • MyMapotic – mapy jsou seřazeny podle data vytvoření.
 • Zvětšena tloušťka trasy.

OPRAVY

 • Opraven problém se zakládáním duplicitních map a míst.
 • AdminPro – nově vytvořené podstránky se správně zařadí do menu.
 • Oprava pořadí atributů v mapě.
 • Oprava zoomování v embedu.
 • Přidávání místa – správné přenesení souřadnic/lokace pro mobilní zobrazení.
 • Nepublikovaná místa se nezobrazují v seznamu aktivit.
 • Pozvání do mapy – email již obsahuje správný odkaz na mapu.
 • Opraven atribut typu “Číslo” ve Firefoxu a Safari, kde bylo možné vepsat i nečíselné hodnoty.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.