Díky nové interaktivní mapě můžete procestovat svět spolu se slavnou dvojicí Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem.
Slavní cestovatelé podnikli svou první výpravu v roce 1947, a to z Prahy až do Kapského Města. Za tři a půl roku projeli 44 zemí, urazili 111 000 kilometrů, z toho 61 700 ve svém voze.

Mapa, kterou vytvořila společnost Mapotic společně se zlínským Muzeem jihovýchodní Moravy, Klubem H+Z, Filmexportem Home Video a dalšími partnery, přibližuje pomocí interaktivních bodů nejdůležitější okamžiky cesty. Vznikla u příležitosti 70. výročí afrického dobrodružství Hanzelky a Zikmunda.

„Hanzelku a Zikmunda jsme jako kluci obdivovali. Chtěli jsme uctít jejich odkaz a také ho připomenout nové generaci, která slavná jména přestává znát. Naším záměrem bylo zpřístupnit informace novou, moderní formou,“ uvedl ředitel Mapotiku Ivoš Gajdorus.

Cestovatelé ze své první expedice přivezli na deset tisíc fotografií a natočili jedenáct kilometrů filmu. Do interaktivní mapy je vloženo 48 krátkých videí, která si lidé mohou v mapě přímo přehrát.

zdroj: seznam.cz

Tiskovou zprávu dále otiskli:

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.