Map with a pin
Novinky a aktualizace 18.2.

Nové funkce na webu a mobilní aplikaci.

Přehled hlavních funkcí a aktualizací za rok 2...

In 2018 we were working hard to improve our platform and added plenty of new features. The main focus was on social functions that will help your mapping projects engage more people and make it more interactive.

Mapotic a ochrana soukromí

Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů Mapotic jsou jednou z našich priorit a bude tomu tak i nadále.

Novinky a aktualizace 24. 5.

GDPR a další várka aktualizací – Changelog 2.13.0

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.