Jan z Pomuka, známý spíše jako svatý Jan Nepomucký, se narodil přibližně mezi rokem 1340 – 1350 v městě zvaném Pomuk, dnes Nepomuk.

Jan byl velmi vzdělaný klerik a rychle postupoval v kariérním žebříčku katolické církve.  Vrcholu dosáhl poté, co byl jmenován v roce 1389 generálním vikářem pražského arcibiskupa.
Mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a českým králem Václavem IV. panovalo velké nepřátelství. Dne 20. března roku 1393 si povolal král Václav IV. arcibiskupa a ostatní církevní úředníky k sobě na hrad Po krátké rozmluvě se král velmi rozčílil a rozkázal, aby byli všichni muži včetně arcibiskupa zatknuti. Díky rychlé reakci doprovodné stráže se podařilo arcibiskupovi uprchnout. Ostatní příchozí to štěstí  neměli. Čtyři z nich byli jati a postupně vyslýcháni a velmi brutálně mučeni. Jediný muž, který následkům mučení podlehl, byl právě Jan z Pomuku. Mučitelé mrtvé tělo bývalého generálního vikáře odnesli na Karlův most, odkud jej svrhli do řeky Vltavy. Tělo bylo vyloveno v blízkosti současného Čechova mostu až o několik dní později.
Místo, ze kterého byl Jan Nepomucký svržen, je dodnes označeno křížem. Podle legendy bylo možnou příčinou jeho smrti odmítnutí porušit zpovědní tajemství a vyzradit obsah zpovědi Václavovy manželky Žofie. Jan Nepomucký byl 19. března roku 1729, tedy tři sta šestatřicet let po své smrti svatořečen.  V tomto roce byla na Karlově mostě vedle Janovy sochy umístěna kaple, do které lidé přicházeli zapalovat světla. Svatý Jan Nepomucký se stal patronem zpovědníků, mlynářů, vorařů, loďařů a mostů.
Coby nejoblíbenější katolický světec, Jan Nepomucký má nejen v Praze a Česku, ale i jinde ve světě tisíce soch. Libor Peprný, autor projektu Peprná Praha, se rozhodl vytvořit interaktivní mapu výskytu všech artefaktů, které Nepomuka připomínají.

Spustit audio
Zdroj: Regina DAB Praha
Autor: Václav Müller

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.