Lidé v Česku procházejí bez povšimnutí okolo soch sv. Jana Nepomuckého dnes a denně. Cílem našeho projektu je pomoct dětem a rodičům poznat historii jejich okolí. Teprve při zobrazení všech soch na mapě si člověk uvědomí, že přímo před ním se skrývají místa s bohatou minulostí. Inspiruje to k tomu, abychom se kolem sebe více dívali a hledali příležitosti odkrýt méně známé dějiny i ostatním.
Libor Peprný, zakladatel Peprné Prahy

Charismatický zakladatel Peprné Prahy Libor Peprný pořádá pro malé i velké Pražany okénko do méně známých dějin Česka prostřednictvím víkendových procházek.
Liborovy Peprné procházky se těší stále větší oblibě. Rodiny s dětmi se s ním scházejí jednou měsíčně, aby se dozvěděly něco ze střípků českých dějin a téma záhadného sv. Jana Nepomuckého sem přesně zapadá.

Tajemství je ve hvězdách

Sv. Jan Nepomucký (okolo roku 1345–20. března 1393) je jeden z nejznámějších českých patronů. Nepomuckého sochy lze nalézt napříč střední Evropou, obvykle je zpodobněn se svatozáří s pěti hvězdami. Mají připomínat hvězdy, které se vznášely nad Vltavou v noci Nepomuckého úmrtí.
Když si Libor Peprný před třemi lety uvědomil, na kolika místech se socha světce nachází, začal nahrávat fotografie Johánka na facebookovou stránku Peprné Prahy. Tehdy to byla jediná platforma, kde mohl sdílet svůj zájem o Prahu.
„Facebook Peprné Prahy jsem založil jako součást koníčku,“ říká Libor. „Brzy nato jsem na stránce začal zveřejňovat víkendové procházky. Projekt rostl a než jsem si to stačil uvědomit, každý pátek jsem přidával zajímavost o Praze tak, aby to bylo zábavné pro děti. Následně jsem každé pondělí přidával fotografii jednoho z Janů Nepomuckých, které jsem po Praze za ta léta našel. Doplnil jsem zajímavosti o sochách i místech.“
Libor nyní stále vede Peprnou Prahu a má radost, že jeho vášeň sdílí i další děti, pro které připravuje víkendové procházky. Ty trvají maximálně dvě hodiny a odkrývají nejen dětem, ale i mnohým rodičům skryté poklady, které Praha uchovává.
„Procházky jsou každý měsíc jiné. Dělám to hlavně pro sebe a vždy se připravuji nebo si opakuji, co jsem zapomněl. Pokaždé vybírám jiné téma, místo a cíl a představuji ho dětem a rodičům. I když je další měsíc úplně jiné téma, baví mě nacházet mezi místy a příběhy souvislosti a vztahy. S dětmi vždy něco nalezneme, a můžeme se tak odvolat na to, co jsme si minule povídali.“

Výzva

Každý projekt má mít svůj cíl – Libor si na začátku řekl, že chce dosáhnout počtu 5 555 Janů Nepomuckých z Prahy i celého světa. Ten počet je subjektivní, v jádru šlo o propojení lidí, kteří mezi sebou sdílí místa a odhalují Nepomukův příběh po celém světě.
Pro Libora bylo hlavní výzvou najít způsob, jak sdílet a prezentovat to, co by mohlo děti bavit na historii, architektuře či dějinách umění, a prokládat to místy, kde děti objeví starého známého Johánka s pěti hvězdami na svatozáři. „Vytvářel jsem si databázi míst, kde můžete na tohoto světce narazit,“ vysvětluje Libor, „ale neexistovala mapa, kde bych mohl ukázat, kde se ta místa nacházejí. Jen jsem čtenářům představoval sochy, že jsem řekl: tady je tato socha, tento obraz, kostel či kaple.“

Řešení

„V době, kdy jsem byl zabrán do vkládání příspěvků o Nepomuckého sochách, jež Praha ukrývá, jsem přišel do kontaktu s týmem Mapoticu. Po krátké rozmluvě s nimi jsem si uvědomil, že platformu Mapotic můžu použít nejen pro Peprnou Prahu, ale i pro Nepomukovy sochy, o které jsem se zajímal stále více.“
Spolupráce s Mapoticem zálibu proměnila. Z pouhého pořizování fotografií se vybudovala celá síť míst. Nepomuckého lze najít v Rakousku, Polsku, Portugalsku, zkrátka na celém světě. Libor a ostatní zájemci mohou mapu sdílet a najít tak společné téma.
Před časem Libor zahájil soutěž „Pátráme po Pomukovi“ (což je i název jeho mapy), kde vyzývá pražské, mimopražské i zahraniční nadšence, aby se i oni zúčastnili pátrání po slavném světci ve svém okolí a během cest. Soutěž souzní s filozofií Peprné Prahy. „Vybízím děti, aby se dívaly kolem sebe, byly zvědavé a pozorné. Mnohdy můžete i díky nalezené soše v ulicích města porozumět příběhu, který se daného místa týká.“

Výsledky a přínos

„Nyní jde o růst mapy a kontakt s dětmi,“ vysvětluje Libor. „Užíváme si společně strávený čas a je skvělé, že to má i kulturní rozměr. Díky procházkám a mapě děti porozumí městu, kde žijí. Dělám to proto, aby si děti k městu vytvořily vztah, podobný tomu, jaký mám já.“ Libor slýchá hodně zábavných a veselých příběhů, které při objevování vznikají. Vyprávějí je děti nebo jejich rodiče, které těší, že se děti zapojují do objevování příběhu o Nepomuckém. Jedna z takových historek vznikla okolo pěti hvězdiček Johánka, které se objevují v jeho svatozáři. Tyto hvězdy totiž občas mohou způsobit i zmatek! „Na jedné z našich procházek jsme byli na náměstí a slyším malého chlapce, jak volá: Mami, mami, podívej, tady bydlel Nepomucký!“ Maminka se ho překvapeně zeptala, jak k tomu přišel, a on odpověděl: „No na tom hotelu je pět hvězdiček!“ Takové roztomilé historky dodávají Liborovi elán proto, aby na svých procházkách šířil znalosti o Nepomukovi a zapojoval děti i rodiče do mapování na Mapoticu.
Peprná Praha nyní roste a snaží se vyhovět i potřebám přibývajícího počtu lidí, kteří mají zájem odhalit tajemství města. „Jednou jsem měl čtyři skupiny v jednom dni. Ve skupině nechci mít více než dvanáct dětí, aby byl prostor na otázky. Jsou tam i někteří rodiče, tak skupina často dosahuje až dvaceti členů,“ vysvětluje Libor.
Když jsem v zahraničí, mluvím s lidmi, ukazuji jim naši mapu na Mapoticu a navrhuji jim, ať také přidají místa. I v zahraničí může na mapě pracovat kdokoli, což je skvělé. Nejnadšenější jsou však děti. Berou to jako hru. Můj syn mi volá vždy, když na výletě se skautem najde nějakého Johánka. Nyní je pro mě největší výzva zapojit více lidí a přiblížit se komunitě. Také připravuji rozhovor pro časopis, aby se Pátrání po Pomukovi dostalo mezi více lidí.“
Pro Libora a fanoušky Peprné Prahy jde hlavně o zábavu. „Je to podobné jako Pokémon go,“ vtipkuje Libor. „Lovíte sv. Jana Nepomuckého. Když ho najdete, vyfotíte ho a nahrajete. Jde to hrát všude – ve městech, na vesnicích, v zahraničí. Objevování dětem přináší radost. A rodiče vítají, že díky hře se děti mohou dozvědět i něco o našem světci. Že nehledají nereálné postavičky z imaginárního světa.“ Přidáváním míst z celé Evropy a vlastně i z celého světa se zájem o bohatou historii regionu může šířit dál.A také si tím můžete posílit vztah k místu, kde žijete. A to rozhodně není na škodu,” uzavírá Libor.

Komunita Peprná Praha
Poslání Odhalování příběhu sv. Jana Nepomuckého
Velikost 2000+ aktivních uživatelů
Webová adresa www.mapotic.cz/ppp-patrame-po-pomukovi

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.