Vyhledávání pomocí GPS a další novinky. Changelog 2.9.0

✨ Features

 • Vyhledávání dle GPS souřadnic
 • Možnost úpravy popisu obrázku z jeho detailu (pouze majitel mapy)

? Fine tuning

 •  Místo nyní dá publikovat z detailu místa (pouze majitel mapy)

? Bugs

 • Fix generování náhledových obrázků
 • Fix generování SEO
 • Fix editace míst
 • Vyhledávání v search poli a přesun na jinou mapu
 • Loading při přidávání místa
 • Admin – Advanced settings – opraveno chování checkboxů
 • Nejde vypnout FB likebox
 • Perioda v tooltipu u hodnocení

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.