Přechod z Google my maps umožněn – Changelog 2.11.0

✨ Features
  • Importní nástroj umožňuje importovat soubory KML/KMZ, je tedy možné importovat mapy z Google My Maps
  • Nový profil uživatele
? Fine tuning
  • Nyní když na mobilu přejdete v menu na „Moje mapy“ / „Sledované mapy“ tak dashboard na ně přímo naskroluje
? Bugs
  • Nahrávání souborů k importu na Windows

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.