GDPR a další várka aktualizací – Changelog 2.13.0

✨ Features

  • Notification settings
  • Newsletter GDPR checkbox

? Fine tuning

  • Přepracovaní validací formulářů (registration, login, forgoten password)
  • Cookie policy static page
  • Finetunings (grafické ladění v aplikaci)
  • Mapová vrstva v nastavení je stejná jako v mapě

? Bugs

  • Nemožnost registrace uživatele, který přidal místo anonymně
  • Content menu (right click) nerespektuje přidávání míst anonymne
  • Fix vystředění markeru

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.