Opravte si svá místa! – Changelog 25.5.2017

?  Novinky

  • Editace místa uživatelem, který ji založil
  • Sdílení míst na soc. sítích (FB, Twitter, email, odkaz do schránky)
  • Upozornění adminovi při zakládání místa, pokud mapa nemá nastavené kategorie a atributy
  • WYSIWYG editor pro pro homepage i další stránky na mapě
  • Skrolovatelný seznam atributů při filtrování (pokud se nevejde na obrazovku)
  • Sjednocen design tlačítek na všech formulářích v administraci
  • Atribut typu „více možností“ – při filtrování se vyhledají místa, které mají alespoň jednu možnost splněnou

?  Opravené chyby

  • Optimalizován reg.formulář pro responsivní zobrazení

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.