Map with a pin

✨ Features

 • Brand new „Discover maps“ dashboard
 • Create a print set of points of interests from your map as a part of a new addon
 • New addon available – customisable CSS, header and footer for maps running on custom domains
 • Centralise the map using parameters in the URL
 • Import limit increased to 34MB file

? Mobile app

 • Activity stream with social interactions (comments, uploading photos, reviews)
 • Possible to implement push notifications displayed in app
 • Functioning links in POI detail (phone, email, website)

? Bugs

 • Design and sending of notifications emails
 • Emails to followers (AdminPro addon)
 • Topbar on iPhone 7 displayed correctly

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.