Mapotic vytvořil novou verzi největší globální platformy pro sledování žraloků OCEARCH Shark Tracker. Nové funkce šetří provozovateli náklady na provoz a umožňují zobrazovat trasy zvířat v kontextu jejich prostředí, tedy např. sledovat trasy žraloků v kontextu teploty oceánu či mořských proudů.

Jak sledování pohybu podmořských živočichů funguje

OCEARCH se dlouhodobě věnuje trackingu největších mořských predátorů a zpřístupňuje nasbíraná data vědeckým organizacím, univerzitám i veřejnosti. Data o chování žraloků tak slouží k lepšímu porozumění změnám v oceánech a celkově klimatickým změnám. 

V praxi to funguje tak, že na ploutve žraloků je umístěno sledovací zařízení (tag), které díky satelitnímu systému Argos/CLS odešle data o jeho poloze pokaždé, když se dostane dostatečně blízko hladině. Tato data jsou následně zpracována a vizualizována ve webové a mobilní aplikaci.

Waves ocearch blogpost fixed-min
Sledovací aplikace Ocearch s vrstvou Windy map

Zobrazování zvířat v souvislosti s jejich prostředím

Mapotic spolupracuje s OCEARCH od roku 2019 a nyní připravil novou verzi systému, která vylepšuje platformu z technického pohledu, přidává řadu nových funkcí a hlavně otevírá mnoho dalších možností rozvoje celého systému. Jednou z hlavních je lepší filtrování a  integrace nových mapových podkladů.

Nejdůležitější nové funkce

Možnost přepínat různé mapové vrstvy

Uživatelé webové aplikace nyní mají možnost vybírat různé mapové podklady jako například ESRI, které poskytuje skvělé detaily mořského dna nebo teplotu oceánu nebo Windy, které zobrazuje počasí, mořské proudy. Díky změně primární mapové vrstvy Google Maps na mapovou vrstvu od Esri také dochází k významné redukci měsíčních nákladů, které jsou u projektů s vysokou návštěvností Google mapy generují.

Možnost sdílet přesný pohled na mapu

Nenápadná, ale užitečná funkce umožňuje mapu vyfiltrovanou na libovolný detail nasdílet pomocí odkazu. Ten reflektuje mimo jiné i nastavený zoom mapy. Díky tomu se recipientovi mapa otevře přesně tak, jak ji viděl odesílatel.

Rychlejší zobrazení dat

Zpracování a zobrazení tzv. “pingu”, tedy informace o poslední poloze daného zvířete, dosud trvalo 120 min. S novým systémem byla zrychlená komunikace mezi datovými platformami údaje se nyní zobrazují se zpožděním 15 minut.

SEO optimalizace

Nová implementace webového trackeru byla díky SSR (server side rendering) vylepšená tak, aby každé zvíře mělo vlastní neměnnou URL, a poskytovalo tak metadata důležitá jak pro vyhledávače, tak pro uživatele.

Nové fungování filtrů

Byly přepracovány filtry, které nyní umožňují zobrazit všechny trasy zvířat určitého druhu či čeledi. Dále lze filtrovat dle místa, kde bylo na zvíře umístěno sledovací zařízení nebo dle doby odchytu.

Automatické škálování

Původní systém trpěl úzkými hrdly, která v případě větší návštěvnosti blokovala rychlému vykreslování a díky staré architektuře šlo výkon serverů/cloudu jen obtížně škálovat. Toto omezení nyní padlo a díky architektuře s load balencerem, AWS a Firebase je aplikace plně škálovatelná.

The new simplified architecture on AWS cloud
Nová zjednodušená architektura na cloudu AWS

Fundraising - zvyšování visibility a počtu podporovatelů a donátorů

OCEARCH je kromě sponzorů podporován také řadou drobných donátorů a statisíci fanoušků. Aktualizace aplikace přinášejí lepší možnosti prezentování pohybu zvířat jak pro vědce, tak právě pro podporovatele a donátory. 

V mapách bylo také vylepšeno zobrazení sponzorů, počítají se prokliky na jejich stránky a do eshopu. Díky souvisejícím optimalizacím procesu “donations” tak byl na straně klienta pozorován okamžitý efekt v podobě zvýšeného počtu dobrovolných darů od fanoušků. 

Všechna tato opatření přináší novou generaci největšího Shark trackeru a otevírají nové možnosti. Následovat bude zobrazování expediční lodi přímo během expedice (napojení na globální AES systém pro trackování pohybu lodí) a další vylepšení podporující misi OCEARCH.

Tým Ocearch
Tým Ocearch

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.