Pražský startup Mapotic, poskytující inovativní mapové služby, dokončuje novou verzi největšího systému na sledování žraloků pro americkou neziskovou organizaci OCEARCH.
OCEARCH spustil první verzi svého “Shark Trackeru” už v roce 2012. Od té doby se tato služba rychle rozrůstala a postupně získala množství fanoušků a vydobyla si renomé i ve světě organizací mapujících pohyb mořských živočichů. 

Pomoc univerzitám a vědcům

Cílem OCEARCH je podporovat vědce pomocí sběru dat o pohybu žraloků. Získávání dříve nedostupných dat umožňuje technologie satelitních polohovacích zařízení umístěných přímo na těla těchto největších mořských predátorů. Biologové a výzkumné týmy tak mohou sledovat a vyhodnocovat jejich pohyb a na základě toho lépe porozumět aktuálním změnám probíhajícím ve světových oceánech.
Za 10 let své činnosti organizace spolupracovala s desítkami univerzit a vědeckých pracovišť, kterým poskytuje aktuální i dlouhodobé údaje o pohybu žraloků a změnách jejich migračních tras.

Získání polohy žraloka

Sledování žraloků probíhá prostřednictvím satelitního sledovacího zařízení (tzv. tagu), který je umístěn na hřbetní ploutev.. Proces umístění tagu probíhá na expedici, kdy dojde k odchytu a uspání žraloka na speciální plošině. Samotné připevnění tagu nezpůsobuje mnohametorovým predátorům žádnou větší újmu a zařízení je vyrobeno tak, aby po několika letech samo odpadlo. Jeden z prvních očipovaných žraloků v severozápadním Atlantiku byla Mary Lee, která na Twitteru nastřádala díky automatizovaným oznámením o své poloze přes 100 tis. fanoušků. Kromě vědeckých týmů a studií sledují migrační trasy žraloků i miliony fanoušků, kteří zároveň organizaci přispívají na činnost.
Když se sledovací zařízení na žraločí ploutvi dostane blízko hladiny, odešle signál na satelit, který údaje o čase a poloze zpracuje a pošle na cloudové úložiště. Z něho jsou data následně načítána na web a do mobilní aplikace, kde jsou s jistým zpožděním (kvůli nebezpečí pytláků) vizualizována.
GPS spot tag

Technologická výzva

Protože původní řešení přestalo narůstající počet označených žraloků zvládat a projevovaly se limity původní technologie, OCEARCH oslovil české mapové specialisty Mapotic s požadavkem na vývoj nové verze systému. Na jaře 2019 se vývojáři Mapoticu pustili do práce a nejprve nahradili backendovou část celého projektu – tedy zpracování dat ze satelitů, konverze a jejich zpracování a předání, aby byla uživateli správně zobrazena v mobilní aplikaci nebo webovém prohlížeči.

Nový systém využívá moderní softwarový design a je opatřen službami pro zvládání nárazových špiček provozu. Automatické škálování služby byl jeden z hlavních požadavků – při nenadálých situacích se systém dokáže automaticky škálovat a odbavovat až miliony návštěv v krátkém čase. Nový design systému i mobilní aplikace je rovněž plně modulární a umožňuje snadné přidávání monitoringu dalších druhů (želvy, velryby) a rozšiřování o další funkce. V plánu jsou také další rozšíření funkcionality, například o přidávání zvířat do seznamů “oblíbených”, notifikace, přizpůsobení mapy, aby ukazovala jen ty druhy, které chce uživatel sledovat nebo vylepšování projektu, aby zobrazoval počasí a mořské proudy v reálném čase.

Ivoš Gajdorus, jeden ze zakladatelů projektu Mapotic:

Mapotic jsme vytvářeli s tím, aby moderní mapové technologie sloužily smysluplným projektům a spolupráce s OCEARCH je toho dobrý příklad. Jsem rád, že jsme mohli využít naši technologii a vytvořit službu, která pomáhá vědcům z celého světa. Byť jako suchozemci uprostřed Evropy můžeme svoji trochou pomáhat misi OCEARCH, tedy šířit osvětu o obávaných mořských predátorech a pomáhat návratu rovnováhy ve světových oceánech.

Navštivte OCEARCH na adrese:
www.ocearch.org

Autoři mapovacího startupu Mapotic připravují další funkce, které se budou více zaměřovat na podobné projekty a pomáhat všude tam, kde je potřeba zpracovávat a vizualizovat geolokační data. Možnosti zobrazování dat nad různými mapovými vrstvami a kontexty se neustále rozšiřují, ať už jde o tracking pohybu zvířat pomocí satelitů nebo zobrazování dat generovaných různými senzory nastupujícího internetu věcí (IoT). 
“Jak je tam hodně dat, hýbe se to a potřebujete to zobrazit lidem v mapě na webu nebo v mobilní aplikaci, máme pro vás hotové řešení”, dodává s úsměvem Ivoš Gajdorus.”

O Mapoticu

Mapotic je intuitivní mapovací platforma, která poskytuje nástroje pro tvorbu, zpracování a prezentaci geolokačního obsahu. Komunity, firmy a organizace dokáží díky Mapoticu pracovat efektivněji, atraktivně prezentovat čím se zabývají nebo lépe naplňovat potřeby svých zákazníků.
Stáhněte si aplikaci OCEARCH z App Store nebo Google Play.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.