Projektům na pomoc proti pandemii nyní Mapotic poskytuje prémiové služby zdarma

V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru jsme se rozhodli uvolnit komunitám a nekomerčním projektům zaměřeným na boj proti covid-19 veškerá placená rozšíření zdarma. 

Od rozšíření onemocnění covid-19 do Evropy a USA sledujeme výrazný zájem o využití map na organizaci pomoci potřebným. Jedná se o lokální iniciativy, které prostřednictvím map pomáhají lidem v uzavřených oblastech, provádějí organizaci dobrovolníků nebo celostátní či celosvětové projekty, které zobrazují užitečné informace týkající se covid-19 široké veřejnosti.

Pokud máte zájem o realizaci mapového projektu a potřebujete využít prémiové funkce, neváhejte se nám ozvat. Jediné, co potřebujete, je zdarma založená mapa, jejíž adresu nám pošlete a my nastavíme potřebné moduly.

Nejčastěji používaná rozšíření

  • Admin PRO – rozšíří funkce mapy o prémiové funkce jako více administrátorů, napojení Google Analytics, komunikace s uživateli vaší mapy.
  • White label – provoz mapy na vlastní doméně, propojení se sociálními sítěmi, možnosti přidání log sponzorů a partnerů a další funkce.
  • Embed Pro – umožní vložit mapu vašeho projektu včetně všech klíčových funkcí do webové stránky pomocí embed kódu.
Více o běžných tarifech a funkcích na stránce Ceny.

Mobilní aplikace pro váš mapový projekt

Mobilní aplikace – vlastní mobilní aplikace napojená na váš mapový projekt. Vývoj a spuštění aplikace je otázkou jednotek týdnů a je nutno uhradit implementační náklady.

Během velmi krátké doby jsme schopni pro váš mapový projekt vyvinout a spustit také mobilní aplikaci pro zařízení iOS a Android. Implementace aplikace a její následné aktualizace a nadstandardní zákaznická podpora jsou zpoplatněné. Pro projekty týkající se covid-19 poskytujeme výrazně zvýhodněnou cenu.

Projekty, které už pomáhají

  • Dáme Roušky – český projekt spojující drobné i velkokapacitní výrobce roušek s těmi, kteří je potřebují. Projekt spuštěn v polovině března pod záštitou komunity IT dobrovolníků z Česko Digital.
  • Maske Für Dich (DE) – německý komunitní projekt pro distribuci roušek a pomoci potřebným
  • MascheriAMO (IT) – cílem mapy je usnadnit distribuci a zvýšit dostupnost roušek vyrobených komerčním i dobrovolnickým sektorem pro obyvatele Itálie
  • Mascara para Todos (BRA) – brazilská komunitní mapa, která lidem zpřístupňuje ochranné prostředky a mj. nabízí psychologickou pomoc
  • Mascarillas para todos (ESP) – kromě obstarání roušky umožňuje španělská komunitní mapa vyhledat dobrovolníky nabízející donášku nákupu léků a potravin či venčení psů
  • Masks for aussies (AUS) – projekt spuštěný v Austrálii obsahuje databázi místních dobrovolnických komunit a neziskových organizací
  • Mapa dobrovolníků – mapa sloužící pro propojení nabídky a poptávky dobrovolné pomoci lidem ohroženým koronavirem v celé ČR.

Další projekty

A mnoho dalších projektů týkajících se distribuce pomoci, koordinace dobrovolníků či lokálních map oblastí v karanténě najdete na mapotic.com/dashboard.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.