Kvalitní online mapy mohou nabídnout řešení na řadu potřeb pro firmy podnikající v oblastech cestovního ruchu a ubytovacích služeb. Zástupci těchto odvětví se sejdou na odborném veletrhu Czech Travel Market.  Budeme tam. Na specializované stránce představujeme výhody Mapoticu a vysvětlujeme, jak mohou online mapy podpořit marketing cestovek a poskytovatelů ubytování.

Probudit představy a zvýšit konverze

Průzkumy ukazují, že stále méně lidí dnes na webu čte texty. Uplatňuje se převážně video a multimediální obsah. Textové popisy cest nebo popisné itineráře mohou být úskalím prezentace cestovních kanceláří. Cestování “prstem po mapě” má člověk zapsáno hluboko v DNA. Prezentace informací na mapě může sloužit jako další atraktivní způsob oslovení. Mapy tak mohou zvýšit konverze návštěvníků webu na klienty tím, že jim umožní nad mapou zkoumat exotická místa, fascinující výhledy a exotické zážitky. Nebo mohou přímo v místě využít tipy od místa znalých průvodců nebo v rámci partnerské dohody zvýšit návštěvnost těch správných míst.
Mapotic umožňuje naplnit jednotlivá místa bohatým multimediálním obsahem. Zájemci o destinaci si mohou kromě klasického textového popisu prohlížet fotky nebo videa náležející ke konkrétnímu místu na mapě. Získají tak intenzivnější představu o tom, co mohou na cestě vidět a zažít. To může přesvědčit řadu váhajících zákazníků. Čím více lidí si na cestě představí sami sebe, tím více si jich zájezd objedná.

Chytrý embed neboli mapa vložená do webu

Mapu lze vložit na webovou stránku prezentující zájezd  vedle fotogalerií a dalších informací. Není přitom nutné vytvářet mapu pro každý zájezd zvlášť. Všechny nabízené cesty mohou být na jediné mapě. Ta se pak při vkládání na web zaměří pouze na vybranou lokalitu. Klient tedy uvidí pouze místa, která se vztahují k danému zájezdu, ale nic mu nebrání mapu oddálit a prohlížet i další destinace.
https://www.youtube.com/watch?v=dtgME4GnMyE
Kromě webu (embedu) lze mapu provozovat i v mobilní aplikaci nebo na vlastní doméně jako samostatný marketingový kanál buď na vlastní doméně nebo jako součást map na mapotic.com. Mapy jsou responzivní, takže s nimi lze pracovat i na tabletu a mobilu stejně dobře jako na počítači.

Naplníme mapu daty

Jsme si vědomi toho, že majitelé a manažeři cestovních kanceláří i ubytovacích zařízení jsou často zaneprázdnění a chybí jim kapacity na to, aby mapu nastavili a naplnili ji potřebným obsahem. Nabízíme proto, že mapu nastavíme a naplníme dle dodaných podkladů sami.

Mapy pro ubytovavatele

I když je velká část výše uvedených informací platná jak pro cestovky, tak pro ubytovatele, poskytovatelé ubytovacích služeb mají přece jen specifické požadavky. Nejčastějším z nich je uspokojení poptávky hostů po zajímavých místech v okolí hotelu, penzionu, chalupy či bytu.

Řešením opět může být interaktivní mapa, která nabídne seznam atrakcí pro různé cílové skupiny. V přehledných kategoriích lze snadno představit náročnější výlety pro mladé lidi, krásné výhledy nebo naopak místa vhodná pro seniory či rodiče s kočárkem. Jednotlivá místa na mapě lze rozčlenit do kategorií, vybavit pokročilými filtry, které mohou např. rozdělit tipy dle časové náročnosti, vhodnosti dle počasí nebo odstupňovat fyzickou či finanční náročnost.
Potenciální hosté si mohou mapu prohlédnout ještě před návštěvou. Pokud se rozhodují mezi více zařízeními, vyberou si patrně to, které jde jejich potřebám více naproti. Na mapě lze navíc představit zajímavá místa v širším okolí mnohem lépe, než psaným seznamem. Svoji roli při rozhodování hostů může sehrát i vzdálenost různých destinací, která je z mapy na první pohled zřejmá. Interaktivní mapa na webových stránkách ubytovacího zařízení také ušetří čas personálu s řešením dotazů hostů.

Více na travel.mapotic.com

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.